Xin ý kiến dự thảo QCKT "Yêu cầu đảm bảo ATTP đối với cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật    
Cập nhật: 06/03/2019 08:54
Xem lịch sử tin bài

Xin ý kiến dự thảo QCKT "Yêu cầu đảm bảo ATTP đối với cơ sở  sơ chế, chế biến thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật Xin ý kiến dự thảo QCKT "Yêu cầu đảm bảo ATTP đối với cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO