Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATTP Thủy sản; sửa đổi bổ sung QCVN 02-01-2009 CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THỦY SẢN – ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM
Họ và tên hot
Thư điện tử hot
Nhập thư điện tử theo định dạng: tuyenpro@yahoo.com
Điện thoại hot
Địa chỉ hot
Tiêu đề hot
Nội dung góp ý hot
Mã xác thực hot
Các ý kiến góp ý

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO