Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo: Dự thảo TCVN "Thực phẩm - Xác định hàm lượng Auramine - Phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC-MS/MS)"; Thuyết minh dự thảo TCVN; Biểu mẫu góp ý dự thảo TCVN. Địa chỉ nhận góp ý: Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, số 51 đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, email: bkchucnc@gmail.com
Họ và tên hot
Thư điện tử hot
Nhập thư điện tử theo định dạng: tuyenpro@yahoo.com
Điện thoại hot
Địa chỉ hot
Tiêu đề hot
Nội dung góp ý hot
Mã xác thực hot
Các ý kiến góp ý

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO