Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo: Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia 'Sản phẩm thủy sản – tôm sú, tôm thẻ chân trắng – Yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm”
Họ và tên hot
Thư điện tử hot
Nhập thư điện tử theo định dạng: tuyenpro@yahoo.com
Điện thoại hot
Địa chỉ hot
Tiêu đề hot
Nội dung góp ý hot
Mã xác thực hot
Các ý kiến góp ý (1)
góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia sản phẩm thủy sản – tôm sú tôm thẻ chân trắng – yêu cầu về chất lượng an toàn thực phẩm” góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia sản phẩm thủy sản – tôm sú tôm thẻ chân trắng – yêu cầu về chất lượng an toàn thực phẩm”
Người gửi: ngô minh tuyên

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO