Các tin khác
Quyết định số 1456/QĐ-BNN-QLCL về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ từ 17/4-31/8/2017 - (17/04/2017 04:32) Hàn Quốc lùi thời điểm áp dụng quy định kiểm dịch thủy sản - (07/04/2017 04:46) Kế hoạch công tác của Ban Điều phối Chương trình phát triển chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội năm 2017 - (04/04/2017 03:26) Kế hoạch công tác của Ban Điều phối Chương trình phát triển chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho thành phố Đà Nẵng năm 2017 - (04/04/2017 03:14) Đề nghị Hoa Kỳ đánh giá tương đương đối với sản phẩm cá da trơn - (08/03/2017 10:58) Triển khai nhiệm vụ trọng tâm Vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2017 - (28/02/2017 02:25) Triển khai mở rộng cấp chứng thư cho lô hàng thủy xuất khẩu theo Cơ chế một cửa quốc gia và qua hệ thống TRACES của EU - (13/02/2017 10:46) Tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch năm cao điểm hành động VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 - (06/02/2017 04:19) Quyết định Ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 - (24/01/2017 02:14) Thông báo địa điểm Hội nghị tăng cường kiểm soát kháng sinh và tạp chất trong tôm tại Thành phố Cà Mau - (14/12/2016 10:32)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO