Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng nhiều đơn vị của Bộ NN-PTNT kết hợp thành chuỗi để tăng cường hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp    
Cập nhật: 08/07/2021 03:25
Xem lịch sử tin bài

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng nhiều đơn vị của Bộ NN-PTNT kết hợp thành chuỗi để tăng cường hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp Lễ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2025 Đường link: https://nongnghiep.vn/video/ket-hop-thanh-chuoi-de-tao-suc-manh-tong-hop-tv295685.html

Chi tiết xin xem video tại đường link: https://nongnghiep.vn/video/ket-hop-thanh-chuoi-de-tao-suc-manh-tong-hop-tv295685.html  

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Triển khai Chương trình phối hợp về “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2025” - (25/11/2021 03:47) Công văn số 1533/QLCL-KHTC ngày 18/11/2021 hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác QLCL VTNN, ATTP và đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP năm 2021 - (23/11/2021 03:51) Chương trình phối hợp Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh , thành phố giai đoạn 2021-2025 - (18/11/2021 09:55) Giấy mời tham dự Hội thảo trực tuyến “Áp dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Nhật Bản (JFS) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm” - (05/11/2021 04:36) Truyền thông và quảng bá nông sản an toàn (cập nhật đến tháng 11/2021) - (02/11/2021 11:13) CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025 - (22/10/2021 03:02) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan: Nền nông nghiệp cần phát triển tích hợp “Đa giá trị” - (07/10/2021 08:57) Tài liệu họp trực tuyến ngày 05/10/2021 về Chương trình phối hợp Đảm bảo an toàn thực phẩm. nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả... - (01/10/2021 05:22) Giấy mời hội nghị trực tuyển góp ý dự thảo chương trình phối hợp với Thành phố Hà Nội - (01/10/2021 05:17) Công văn số 1326/QLCL-KHTC ngày 24/9/2021 gửi các Sở NN&PTNT V/v thực hiện Chương trình phối hợp giữa Cục QLCL NLS&TS với Trung tâm KNQG - (24/09/2021 11:54)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO