Triển khai mở rộng cấp chứng thư cho lô hàng thủy xuất khẩu theo Cơ chế một cửa quốc gia và qua hệ thống TRACES của EU    
Cập nhật: 13/02/2017 10:46
Xem lịch sử tin bài

Về mở rộng cấp chứng thư cho lô hàng thủy xuất khẩu theo Cơ chế một cửa quốc gia:

Từ ngày 16/5/2016, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã triển khai thí điểm thực hiện 02 thủ tục hành chính: “Cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở trong Danh sách ưu tiên” và “Kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên” đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc của một số doanh nghiệp trên địa bàn Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 4, 5, 6 trên hệ thống một cửa quốc gia. Việc triển khai bước đầu đã có kết quả nhất định, đến nay các Trung tâm vùng đã xử lý được hơn 1.200 hồ sơ đăng ký trên hệ thống và cấp gần 600 chứng thư. Trong thời gian tới, theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục sẽ dừng tiếp nhận đăng ký cấp chứng thư qua hồ sơ giấy mà chỉ xử lý qua hệ thống một cửa quốc gia.

Để triển khai nhiệm vụ trên, ngày 13/02/2017, Cục đã có văn bản số162/QLCL-CL1 ngày 13/02/2017 thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản; các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng triển khai tích cực áp dụng Hệ thống 1 cửa quốc gia theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi tiết xin xem nội dung văn bản tại ĐÂY. 

Để quá trình triển khai được hiệu quả, Cục cũng đã có văn bản gửi Trung tâm Giải pháp CNTT&VT thuộc Tập đoàn Viettel đề nghị khắc phục các sai lỗi phần mềm trước ngày 01/3/2017.

Về triển khai cấp chứng thư điện tử qua hệ thống TRACES đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU:
Vừa qua, Cục đã nhận được thông báo của Cơ quan thẩm quyền EU cho biết sẽ hoàn thiện hệ thống chấp nhận chứng thư điện tử đối với các lô hàng được cấp chứng thư qua hệ thống TRACES. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU do không phải in và đóng dấu trên bản giấy. Do vậy, Cơ quan thẩm quyền EU đã đề nghị Cục thực hiện cấp chứng thư điện tử qua TRACES ngay trong quý I/2017 và tiến đến cuối năm 2017 áp dụng đối với tất cả các chứng thư cấp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU.

Để thúc đẩy hoạt động cấp chứng thư điện tử qua hệ thống TRACES. Trong thời gian tới, Cục sẽ tiến tới cấp chứng thư điện tử hoàn toàn trên hệ thống TRACES. Trước mắt, từ ngày 15/3/2017, Cục sẽ ngừng hỗ trợ giải quyết các vướng mắc về chứng thư được đăng ký bởi hồ sơ giấy nếu sai lỗi xuất phát từ phía doanh nghiệp/chủ hàng

Cục đã có văn bản số163/QLCL-CL1 ngày 13/02/2017 thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản; các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng tăng cường triển triển khai cấp chứng thư điện tử qua hệ thống TRACES đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU, chi tiết xin xem nội dung văn bản tại ĐÂY

Thông tin tham khảo:

- Cổng Thông tin 1 cửa quốc gia: https://vnsw.gov.vn/

- Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (bao gồm DVC kết nối 1 cửa quốc gia) của Bộ NN&PTNT: https://dvc.mard.gov.vn/Pages/default.aspx

- Hệ thống cấp TRACES của LM Châu Âu: http://ec.europa.eu/food/animals/traces_en

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết định 4070/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/10/2015 - (28/11/2017 03:28) Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2017 - (24/11/2017 10:32) Truyền thông đợt cao điểm năm vệ sinh An toàn thực phẩm - (21/11/2017 11:13) Thư chúc mừng nhập kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14/11/1945 - 14/11/2017) - (13/11/2017 10:39) Danh sách các tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP (cập nhật 10/2017) - (17/10/2017 10:15) Hoa Kỳ thông báo đã nhận được bản trả lời câu hỏi SRT về hệ thống kiểm soát cá da trơn của Việt Nam - (23/08/2017 11:55) Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành chương trình kiểm soát cá da trơn xuất khẩu sang Hoa Kỳ - (15/08/2017 11:58) Hoa Kỳ sẽ kiểm tra 100% các lô hàng cá bộ Siluriformes nhập khẩu từ 02/8/2017 - (10/07/2017 10:56) Công văn số 4486/BNN-QLCL ngày 31/5/2017 của Bộ NN&PTNT về việc đôn đốc thực hiện trọng tâm Năm cao điểm hành động và sửa đổi biểu mẫu báo cáo định kỳ - (01/06/2017 04:33) ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - (19/05/2017 10:52)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO