Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương lĩnh vực Thanh tra - Pháp chế tháng 3/2017    
Cập nhật: 28/03/2017 11:03
Xem lịch sử tin bài

Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương lĩnh vực Thanh tra - Pháp chế tháng 3/2017

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Báo cáo số 19/BC-UBND ngày 23/01/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh phục vụ Đoàn giám sát của Tổng liên đoàn lao động VN về thực hiện pháp luật về ATTP trên địa bàn thành phố - (13/02/2018 02:31) Quyết định số 645/QĐ-SNN ngày 26/01/2018 của Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra cơ sở SXKD VTNN và kiểm tra, chứng nhận cơ sở SXKD NLTS đủ điều kiện ATTP trên địa bàn tỉnh - (13/02/2018 02:29) Kế hoạch 151/KH-BQLATTP ngày 02/02/2018 của Ban Quản lý ATTP thành phố HCM đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2018 - (13/02/2018 02:18) Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang phát động chuyên đề thi đua "Đảm bảo ATTP" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 - (13/02/2018 02:13) Trả lời phản ánh kiến nghị của các địa phương (năm 2017 lĩnh vực nông sản) - (12/02/2018 10:22) Trả lời phản ánh kiến nghị/câu hỏi cơ quan địa phương lĩnh vực Thanh tra, Pháp chế - (08/02/2018 03:19) Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực 1 phần hoặc toàn bộ thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ NNPTNT năm 2017 - (08/02/2018 01:28) Công văn số 230/UBND-KTN ngày 16/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh trước, trong, sau Tết Nguyên... - (22/01/2018 04:58) Dự thảo báo cáo Tổng kết 5 năm thi hành Luật An toàn thực phẩm - (16/01/2018 11:10) Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2018 về đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018 - (12/01/2018 04:45)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO