Trả lời kiến nghị của cơ quan địa phương, đơn vị trực thuộc - lĩnh vực tài chính tháng 3/2017    
Cập nhật: 14/03/2017 04:23
Xem lịch sử tin bài

Trả  lời kiến nghị của cơ quan địa phương, đơn vị trực thuộc - lĩnh vực tài chính tháng 3/2017 Trả lời kiến nghị của cơ quan địa phương, đơn vị trực thuộc - lĩnh vực tài chính tháng 3/2017

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Công văn số 3026/UBND-KT ngày 23/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vv tăng cường triển khai các biện pháp quản lý chất lượng VTNN - (12/07/2017 10:14) Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/6/2017 vv tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạngiai đoạn 2017-2020 - (12/07/2017 10:12) Quyết định số 2893/QĐ-UBND Phê duyệt "Đề án thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Ban Quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh - (19/06/2017 10:45) Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động quảng cáo - (23/05/2017 09:59) Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2020" - (23/05/2017 04:31) Kế hoạch số 445/KH-SNN ngày 10/5/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy đối với vấn đề an toàn thực phẩm - (23/05/2017 04:20) Quyết định số 21/ 2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - (23/05/2017 03:25) Công văn số 2840/ UBND-NL1 ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ - (23/05/2017 02:34) Công văn số 2594/UBND-NNTN ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vv tăng cường công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh - (15/05/2017 11:41) Công văn số 1817/UBND-KTN ngày 10/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vv tăng cường triển khai các biện pháp quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp - (15/05/2017 11:38)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO