Trả lời các vướng mắc, kiến nghị của cơ quan địa phương tại báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 (lĩnh vực do Thanh tra Bộ, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Tổng cục Thủy sản trả lời)    
Cập nhật: 04/09/2018 10:26
Xem lịch sử tin bài

Trả lời các vướng mắc, kiến nghị của cơ quan địa phương tại báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 (lĩnh vực do Thanh tra Bộ, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Tổng cục Thủy sản trả lời) Trả lời phản ánh, kiến nghị của các cơ quan có liên quan

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO