Liên kết - tiện ích
Truyền thông đợt cao điểm năm vệ sinh An toàn thực phẩm (cập nhật đến 20.4.2018) Truyền thông đợt cao điểm năm vệ sinh An toàn thực phẩm (cập nhật đến 20.4.2018)
Cập nhật: 11:13 - 24/04/2018

Thông báo kết quả xếp hạng an toàn thực phẩm năm 2017 các địa phương Thông báo kết quả xếp hạng an toàn thực phẩm năm 2017 các địa phương
Cập nhật: 04:46 - 23/04/2018

Ngày 23/4/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 3059/TB-BNN-VP thông báo kết quả xếp hạng các địa phương về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm...

Giấy mời và Tài liệu Hội nghị chuyên đề quản lý chất lượng ATTP và triển khai Nghị định số 15/2018/NĐ-CP  tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 4 năm 2018 Giấy mời và Tài liệu Hội nghị chuyên đề quản lý chất lượng ATTP và triển khai Nghị định số 15/2018/NĐ-CP tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 4 năm 2018
Cập nhật: 03:12 - 09/04/2018

Hoa Kỳ đã đánh giá xong phần trả lời bộ câu hỏi đánh giá tương đương (SRT) của Việt Nam Hoa Kỳ đã đánh giá xong phần trả lời bộ câu hỏi đánh giá tương đương (SRT) của Việt Nam
Cập nhật: 10:06 - 07/03/2018

Trong vài tháng tới, FSIS sẽ tiến hành thanh tra thực tế chương trình kiểm soát cá da trơn của Việt Nam

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam
Cập nhật: 08:45 - 07/02/2018

Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã trực tiếp chuyển tận tay Ngài đại sứ công hàm của Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi SFDA phản đối lệnh tạm đình chỉ nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018
Cập nhật: 09:01 - 05/02/2018

Danh sách các tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, chứng nhận) theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP (cập nhật 05/02/2018) Danh sách các tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, chứng nhận) theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP (cập nhật 05/02/2018)
Cập nhật: 03:26 - 05/02/2018

Danh sách các tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, chứng nhận) theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP (cập nhật 05/02/2018)

Công văn số 1187/BNN-QLCL ngày 01/2/2018 về việc trả lời phản ánh, kiến nghị/ câu hỏi của cơ quan địa phương Công văn số 1187/BNN-QLCL ngày 01/2/2018 về việc trả lời phản ánh, kiến nghị/ câu hỏi của cơ quan địa phương
Cập nhật: 08:51 - 01/02/2018

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018
Cập nhật: 04:56 - 01/02/2018

Quyết định số 219/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/01/2018 ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 Quyết định số 219/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/01/2018 ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018
Cập nhật: 01:58 - 23/01/2018

Ngày 23/01/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-BNN-QLCL Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018.


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO