Liên kết - tiện ích
Hội nghị tổng kết 2022 và triển khai kế hoạch 2023 công tác chất lượng, an toàn thực phẩm Hội nghị tổng kết 2022 và triển khai kế hoạch 2023 công tác chất lượng, an toàn thực phẩm
Cập nhật: 09:02 - 05/01/2023

Bắt đầu từ 8h00 ngày 06/01/2023 tại Hội trường Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

Các hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Các hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Cập nhật: 04:00 - 24/11/2022

Các hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Công văn đôn đốc triển khai Kế hoạch đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng NLTS năm 2022; tổng kết công tác QLCL VTNN, ATTP và đánh giá, xếp hạng công tác  quản lý ATTP năm 2022 Công văn đôn đốc triển khai Kế hoạch đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng NLTS năm 2022; tổng kết công tác QLCL VTNN, ATTP và đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP năm 2022
Cập nhật: 04:39 - 11/11/2022

Công văn đôn đốc triển khai Kế hoạch đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng NLTS năm 2022; tổng kết công tác QLCL VTNN, ATTP và đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP năm 2022

Tài liệu họp dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm Tài liệu họp dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Cập nhật: 03:35 - 02/11/2022

Tài liệu họp dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tài liệu Hội nghị “ Đảm bảo chất lượng, an toàn và minh bạch nguồn gốc xuất xứ thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam” ngày 18/10/2022 Tài liệu Hội nghị “ Đảm bảo chất lượng, an toàn và minh bạch nguồn gốc xuất xứ thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam” ngày 18/10/2022
Cập nhật: 08:37 - 17/10/2022

Giấy mời tham dự Hội thảo về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Nhật Bản (JFS) Giấy mời tham dự Hội thảo về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Nhật Bản (JFS)
Cập nhật: 05:52 - 14/10/2022

Công văn hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm Công văn hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm
Cập nhật: 09:31 - 06/09/2022

Công văn hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm

Tài liệu Hội nghị công tác chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 Tài liệu Hội nghị công tác chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022
Cập nhật: 10:23 - 01/06/2022

Tài liệu Hội nghị công tác chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022

Giấy mời Hội nghị công tác chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2022 Giấy mời Hội nghị công tác chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2022
Cập nhật: 04:36 - 27/05/2022

Giấy mời Hội nghị công tác chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2022

Quyết định số 1386/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 15/4/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới Quyết định số 1386/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 15/4/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam...
Cập nhật: 02:47 - 11/05/2022

Quyết định số 1386/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 15/4/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam...


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO