Liên kết - tiện ích
Công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết định 4070/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/10/2015 Công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết định 4070/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/10/2015
Cập nhật: 03:28 - 28/11/2017

Công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết định 4070/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/10/2015

Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2017 Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2017
Cập nhật: 10:32 - 24/11/2017

Ngày 24/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 9817/BNN-QLCL gửi các đơn vị trực thuộc, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh , thành phố về việc xây dựng Báo cáo tổng kết...

Truyền thông đợt cao điểm năm vệ sinh An toàn thực phẩm Truyền thông đợt cao điểm năm vệ sinh An toàn thực phẩm
Cập nhật: 11:13 - 21/11/2017

Thư chúc mừng nhập kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14/11/1945 - 14/11/2017) Thư chúc mừng nhập kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14/11/1945 - 14/11/2017)
Cập nhật: 10:39 - 13/11/2017

Thư chúc mừng nhập kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14/11/1945 - 14/11/2017)

Danh sách các tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP (cập nhật 10/2017) Danh sách các tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP (cập nhật 10/2017)
Cập nhật: 10:15 - 17/10/2017

Hoa Kỳ thông báo đã nhận được bản trả lời câu hỏi SRT về hệ thống kiểm soát cá da trơn của Việt Nam Hoa Kỳ thông báo đã nhận được bản trả lời câu hỏi SRT về hệ thống kiểm soát cá da trơn của Việt Nam
Cập nhật: 11:55 - 23/08/2017

Ngày 23/8/2017 , Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo Cơ quan thanh tra và ATTP (FSIS) Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã nhận được bản trả lời câu hỏi SRT của Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành chương trình kiểm soát cá da trơn xuất khẩu sang Hoa Kỳ Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành chương trình kiểm soát cá da trơn xuất khẩu sang Hoa Kỳ
Cập nhật: 11:58 - 15/08/2017

Ngày 15/8/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 3379/QĐ-BNN-QLCL ban hành chương trình kiểm soát cá da trơn xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Chương trình có hiệu lực từ ngày...

Hoa Kỳ sẽ kiểm tra 100% các lô hàng cá bộ Siluriformes nhập khẩu từ 02/8/2017 Hoa Kỳ sẽ kiểm tra 100% các lô hàng cá bộ Siluriformes nhập khẩu từ 02/8/2017
Cập nhật: 10:56 - 10/07/2017

Cơ quan thanh tra an toàn thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ban hành Quy định FSIS-2017-0024 áp dụng quy định về nhập khẩu tại Chương trình thanh tra bắt buộc đối với cá và sản phẩm cá...

Công văn số 4486/BNN-QLCL ngày 31/5/2017 của Bộ NN&PTNT về việc đôn đốc thực hiện trọng tâm Năm cao điểm hành động và sửa đổi biểu mẫu báo cáo định kỳ Công văn số 4486/BNN-QLCL ngày 31/5/2017 của Bộ NN&PTNT về việc đôn đốc thực hiện trọng tâm Năm cao điểm hành động và sửa đổi biểu mẫu báo cáo định kỳ
Cập nhật: 04:33 - 01/06/2017

Công văn số 4486/BNN-QLCL ngày 31/5/2017 của Bộ NN&PTNT về việc đôn đốc thực hiện trọng tâm Năm cao điểm hành động và sửa đổi biểu mẫu báo cáo định kỳ

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Cập nhật: 10:52 - 19/05/2017

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát an toàn thực phẩm (trong khuôn khổ Hợp tác chiến lược về ATTP đối với chuỗi giá trị thịt lợn giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Bộ Môi trường và Thực phẩm...


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO