Liên kết - tiện ích
Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020
Cập nhật: 08:48 - 09/01/2020

Ngày 10/1/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được,...

Quyết định số 134/QĐ-BNN-QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 Quyết định số 134/QĐ-BNN-QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020
Cập nhật: 05:03 - 08/01/2020

Quyết định số 134/QĐ-BNN-QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020

Truyền thông và quảng bá nông sản an toàn (cập nhật đến 06.01.2020) Truyền thông và quảng bá nông sản an toàn (cập nhật đến 06.01.2020)
Cập nhật: 11:13 - 06/01/2020

Thông báo 2264/TB-QLCL về kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức (vòng 2) Thông báo 2264/TB-QLCL về kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức (vòng 2)
Cập nhật: 11:31 - 05/12/2019

Thông báo 2264/TB-QLCL về kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức (vòng 2)

Tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp lấy mẫu thực phẩm và cấp chứng chỉ tại Hải Phòng ngày 11-13/12/2019 Tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp lấy mẫu thực phẩm và cấp chứng chỉ tại Hải Phòng ngày 11-13/12/2019
Cập nhật: 03:35 - 05/12/2019

Công văn 2260/QLCL-CL1 mời tham dự lớp bồi dưỡng phương pháp lấy mẫu thực phẩm và cấp chứng chỉ ngày 11-13/12/2019 tại Hải Phòng Địa điểm cụ thể: Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân...

CV số 2226/QLCL-KH ngày 29/11/2019 về việc sửa đổi chế độ báo cáo định kỳ hệ thống Cục CV số 2226/QLCL-KH ngày 29/11/2019 về việc sửa đổi chế độ báo cáo định kỳ hệ thống Cục
Cập nhật: 04:16 - 29/11/2019

Công văn số 8929/BNN-QLCL ngày 27/11/2019 vv sửa đổi biểu mẫu báo cáo chuyên đề định kỳ về công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản Công văn số 8929/BNN-QLCL ngày 27/11/2019 vv sửa đổi biểu mẫu báo cáo chuyên đề định kỳ về công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản
Cập nhật: 03:12 - 27/11/2019

Tập huấn truyền thông nguy cơ ATTP tại Đà Nẵng (11/11-13/11/2019) Tập huấn truyền thông nguy cơ ATTP tại Đà Nẵng (11/11-13/11/2019)
Cập nhật: 11:11 - 11/11/2019

Số: 2036 /QLCL-CL2  V/v thông báo về lớp tập huấn truyền thông nguy cơ ; Địa điểm tập huấn: Khách sạn Liberty Saigon Parkview - 265 Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Tp Hồ Chí Minh Số: 2036 /QLCL-CL2 V/v thông báo về lớp tập huấn truyền thông nguy cơ ; Địa điểm tập huấn: Khách sạn Liberty Saigon Parkview - 265 Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Tp Hồ Chí Minh
Cập nhật: 10:21 - 07/11/2019

Công văn 2035/QLCL-CL2 Thông báo vè lớp tập huân về truyền thông nguy cơ (Tổ chức tại Đà Nẵng) Công văn 2035/QLCL-CL2 Thông báo vè lớp tập huân về truyền thông nguy cơ (Tổ chức tại Đà Nẵng)
Cập nhật: 09:32 - 06/11/2019

Công văn 2035/QLCL-CL2 về lớp tập huân về truyền thông nguy cơ (Tổ chức tại Đà Nẵng). Địa điểm tổ chức: Khách sạn Saigontourane Địa chỉ: 05 Đống Đa, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO