Liên kết - tiện ích
Truyền thông và quảng bá nông sản an toàn (cập nhật đến 20.8.2019) Truyền thông và quảng bá nông sản an toàn (cập nhật đến 20.8.2019)
Cập nhật: 11:13 - 21/08/2019

Hội thảo tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về tạp chất trong tôm khu vực phía nam tại Cà Mau Hội thảo tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về tạp chất trong tôm khu vực phía nam tại Cà Mau
Cập nhật: 02:45 - 21/08/2019

Địa điểm lớp tập huấn về Quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi ngày 26-27/8/2019: Khách sạn Cửu Long (52 Quang Trung, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ) Địa điểm lớp tập huấn về Quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi ngày 26-27/8/2019: Khách sạn Cửu Long (52 Quang Trung, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ)
Cập nhật: 10:14 - 20/08/2019

Tài liệu ôn tập xét tuyển Viên chức năm 2019 Tài liệu ôn tập xét tuyển Viên chức năm 2019
Cập nhật: 04:02 - 20/08/2019

Tài liệu ôn tập xét tuyển Viên chức năm 2019

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC
Cập nhật: 10:32 - 12/08/2019

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Công văn 5736 BNN-PC thông báo về các văn bản quy phạm pháp luật Công văn 5736 BNN-PC thông báo về các văn bản quy phạm pháp luật
Cập nhật: 06:35 - 12/08/2019

Công văn 5736 BNN-PC thông báo về các văn bản quy phạm pháp luật

Thông báo kết quả giám sát dư lượng khu vực Nam bộ tháng 7/2019 Thông báo kết quả giám sát dư lượng khu vực Nam bộ tháng 7/2019
Cập nhật: 04:44 - 09/08/2019

Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác QLCL, ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản   Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác QLCL, ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản
Cập nhật: 04:47 - 05/08/2019

Công văn 1395/QLCL-CL2 ngày 01/8/2019 V/v tình hình sản xuất, chế biến hồ tiêu Công văn 1395/QLCL-CL2 ngày 01/8/2019 V/v tình hình sản xuất, chế biến hồ tiêu
Cập nhật: 04:14 - 01/08/2019

Công văn 1395/QLCL-CL2 ngày 01/8/2019 V/v tình hình sản xuất, chế biến hồ tiêu

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo tuyển dụng viên chức 2019 Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo tuyển dụng viên chức 2019
Cập nhật: 08:45 - 27/07/2019


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO