Liên kết - tiện ích
Công văn số 4486/BNN-QLCL ngày 31/5/2017 của Bộ NN&PTNT về việc đôn đốc thực hiện trọng tâm Năm cao điểm hành động và sửa đổi biểu mẫu báo cáo định kỳ Công văn số 4486/BNN-QLCL ngày 31/5/2017 của Bộ NN&PTNT về việc đôn đốc thực hiện trọng tâm Năm cao điểm hành động và sửa đổi biểu mẫu báo cáo định kỳ
Cập nhật: 04:33 - 01/06/2017

Công văn số 4486/BNN-QLCL ngày 31/5/2017 của Bộ NN&PTNT về việc đôn đốc thực hiện trọng tâm Năm cao điểm hành động và sửa đổi biểu mẫu báo cáo định kỳ

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Cập nhật: 10:52 - 19/05/2017

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát an toàn thực phẩm (trong khuôn khổ Hợp tác chiến lược về ATTP đối với chuỗi giá trị thịt lợn giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Bộ Môi trường và Thực phẩm...

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI HÀ NỘI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI HÀ NỘI
Cập nhật: 04:03 - 19/05/2017

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát an toàn thực phẩm (trong khuôn khổ Hợp tác chiến lược về ATTP đối với chuỗi giá trị thịt lợn giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Bộ Môi trường và Thực phẩm...

Các văn bản chỉ đạo triển khai chuỗi rau, thịt của Tp Đà nẵng Các văn bản chỉ đạo triển khai chuỗi rau, thịt của Tp Đà nẵng
Cập nhật: 02:34 - 28/04/2017

Các văn bản chỉ đạo triển khai chuỗi rau, thịt của Tp Đà nẵng

Quyết định số 1456/QĐ-BNN-QLCL về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với  lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ từ 17/4-31/8/2017 Quyết định số 1456/QĐ-BNN-QLCL về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ từ 17/4-31/8/2017
Cập nhật: 04:32 - 17/04/2017

Hàn Quốc lùi thời điểm áp dụng quy định kiểm dịch thủy sản Hàn Quốc lùi thời điểm áp dụng quy định kiểm dịch thủy sản
Cập nhật: 04:46 - 07/04/2017

Kế hoạch công tác của Ban Điều phối Chương trình phát triển chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội năm 2017 Kế hoạch công tác của Ban Điều phối Chương trình phát triển chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội năm 2017
Cập nhật: 03:26 - 04/04/2017

Kế hoạch công tác của Ban Điều phối Chương trình phát triển chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội năm 2017.

Kế hoạch công tác của Ban Điều phối Chương trình phát triển chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho thành phố Đà Nẵng năm 2017 Kế hoạch công tác của Ban Điều phối Chương trình phát triển chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho thành phố Đà Nẵng năm 2017
Cập nhật: 03:14 - 04/04/2017

Kế hoạch công tác của Ban Điều phối Chương trình phát triển chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho thành phố Đà Nẵng năm 2017

Đề nghị Hoa Kỳ đánh giá tương đương đối với sản phẩm cá da trơn Đề nghị Hoa Kỳ đánh giá tương đương đối với sản phẩm cá da trơn
Cập nhật: 10:58 - 08/03/2017

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm Vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2017 Triển khai nhiệm vụ trọng tâm Vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2017
Cập nhật: 02:25 - 28/02/2017

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm Vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2017


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO