Liên kết - tiện ích
Quyết định số 1456/QĐ-BNN-QLCL về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với  lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ từ 17/4-31/8/2017 Quyết định số 1456/QĐ-BNN-QLCL về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ từ 17/4-31/8/2017
Cập nhật: 04:32 - 17/04/2017

Hàn Quốc lùi thời điểm áp dụng quy định kiểm dịch thủy sản Hàn Quốc lùi thời điểm áp dụng quy định kiểm dịch thủy sản
Cập nhật: 04:46 - 07/04/2017

Kế hoạch công tác của Ban Điều phối Chương trình phát triển chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội năm 2017 Kế hoạch công tác của Ban Điều phối Chương trình phát triển chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội năm 2017
Cập nhật: 03:26 - 04/04/2017

Kế hoạch công tác của Ban Điều phối Chương trình phát triển chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội năm 2017.

Kế hoạch công tác của Ban Điều phối Chương trình phát triển chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho thành phố Đà Nẵng năm 2017 Kế hoạch công tác của Ban Điều phối Chương trình phát triển chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho thành phố Đà Nẵng năm 2017
Cập nhật: 03:14 - 04/04/2017

Kế hoạch công tác của Ban Điều phối Chương trình phát triển chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho thành phố Đà Nẵng năm 2017

Đề nghị Hoa Kỳ đánh giá tương đương đối với sản phẩm cá da trơn Đề nghị Hoa Kỳ đánh giá tương đương đối với sản phẩm cá da trơn
Cập nhật: 10:58 - 08/03/2017

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm Vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2017 Triển khai nhiệm vụ trọng tâm Vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2017
Cập nhật: 02:25 - 28/02/2017

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm Vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2017

Triển khai mở rộng cấp chứng thư cho lô hàng thủy xuất khẩu theo Cơ chế một cửa quốc gia và qua hệ thống TRACES của EU Triển khai mở rộng cấp chứng thư cho lô hàng thủy xuất khẩu theo Cơ chế một cửa quốc gia và qua hệ thống TRACES của EU
Cập nhật: 10:46 - 13/02/2017

Tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch năm cao điểm hành động VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 Tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch năm cao điểm hành động VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 2017
Cập nhật: 04:19 - 06/02/2017

Quyết định Ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 Quyết định Ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017
Cập nhật: 02:14 - 24/01/2017

Quyết định Ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017

Thông báo địa điểm Hội nghị tăng cường kiểm soát kháng sinh và tạp chất trong tôm tại Thành phố Cà Mau Thông báo địa điểm Hội nghị tăng cường kiểm soát kháng sinh và tạp chất trong tôm tại Thành phố Cà Mau
Cập nhật: 10:32 - 14/12/2016


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO