Liên kết - tiện ích
HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CL, ATTP, CHẾ BIẾN VÀ PT THỊ TRƯỜNG NLTS HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CL, ATTP, CHẾ BIẾN VÀ PT THỊ TRƯỜNG NLTS
Cập nhật: 09:27 - 10/07/2019

Giấy mời số 4762/GM-BNN-VP ngày 05/7/2019 mời dự họp Hội nghị toàn quốc công tác quản lý chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tại Đà Nẵng ngày 10.7.2019 Giấy mời số 4762/GM-BNN-VP ngày 05/7/2019 mời dự họp Hội nghị toàn quốc công tác quản lý chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tại Đà Nẵng ngày 10.7.2019
Cập nhật: 05:20 - 05/07/2019

Công văn số 948 /QLCL - CL2 ngày 28/5/2019 V/v Indonesia hiệu đính quy định đối với mức dư lượng tối đa Mycotoxin Công văn số 948 /QLCL - CL2 ngày 28/5/2019 V/v Indonesia hiệu đính quy định đối với mức dư lượng tối đa Mycotoxin
Cập nhật: 02:31 - 28/05/2019

Công văn số 948 /QLCL - CL2 ngày 28/5/2019 V/v Indonesia hiệu đính quy định đối với mức dư lượng tối đa Mycotoxin

Truyền thông đợt cao điểm năm vệ sinh An toàn thực phẩm (cập nhật đến 17.4.2019) Truyền thông đợt cao điểm năm vệ sinh An toàn thực phẩm (cập nhật đến 17.4.2019)
Cập nhật: 11:13 - 17/04/2019

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019
Cập nhật: 09:01 - 21/03/2019

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 số 210/KH-BCĐTƯATTP ngày 4/3/2019

Kế hoạch công tác của Ban điều phối Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Thành phố Hà Nội Kế hoạch công tác của Ban điều phối Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Thành phố Hà Nội
Cập nhật: 01:51 - 13/03/2019

Kế hoạch công tác của Ban điều phối Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Thành phố Hà Nội

Xin ý kiến dự thảo QCKT Xin ý kiến dự thảo QCKT "Yêu cầu đảm bảo ATTP đối với cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật
Cập nhật: 08:54 - 06/03/2019

Xin ý kiến dự thảo QCKT "Yêu cầu đảm bảo ATTP đối với cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật

Dự thao góp ý văn bản (công văn 310 /QLCL-CL2 về việc đề nghị góp ý Dự  thảo QCKT) Dự thao góp ý văn bản (công văn 310 /QLCL-CL2 về việc đề nghị góp ý Dự thảo QCKT)
Cập nhật: 08:39 - 01/03/2019

Dự thao góp ý văn bản (công văn 310 /QLCL-CL2 về việc đề nghị góp ý Dự thảo QCKT)

Công văn 297/QLCL-CL2 ngày 25/02/2019 về việc thực hiện dự an ATTP chương trình mục tiêu Y tê- Dân số năm 2019-2020 Công văn 297/QLCL-CL2 ngày 25/02/2019 về việc thực hiện dự an ATTP chương trình mục tiêu Y tê- Dân số năm 2019-2020
Cập nhật: 11:15 - 26/02/2019

Công văn 297/QLCL-CL2 ngày 25/02/2019 về việc thực hiện dự an ATTP chương trình mục tiêu Y tê- Dân số năm 2019-2020

Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm  trong lĩnh vực nông nghiệp (Hà Nội, ngày 22/02/2019) Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp (Hà Nội, ngày 22/02/2019)
Cập nhật: 05:32 - 21/02/2019

Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp (Hà Nội, ngày 22/02/2019)


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO