Liên kết - tiện ích
Tập huấn truyền thông nguy cơ ATTP tại Đà Nẵng (11/11-13/11/2019) Tập huấn truyền thông nguy cơ ATTP tại Đà Nẵng (11/11-13/11/2019)
Cập nhật: 11:11 - 11/11/2019

Số: 2036 /QLCL-CL2  V/v thông báo về lớp tập huấn truyền thông nguy cơ ; Địa điểm tập huấn: Khách sạn Liberty Saigon Parkview - 265 Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Tp Hồ Chí Minh Số: 2036 /QLCL-CL2 V/v thông báo về lớp tập huấn truyền thông nguy cơ ; Địa điểm tập huấn: Khách sạn Liberty Saigon Parkview - 265 Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Tp Hồ Chí Minh
Cập nhật: 10:21 - 07/11/2019

Công văn 2035/QLCL-CL2 Thông báo vè lớp tập huân về truyền thông nguy cơ (Tổ chức tại Đà Nẵng) Công văn 2035/QLCL-CL2 Thông báo vè lớp tập huân về truyền thông nguy cơ (Tổ chức tại Đà Nẵng)
Cập nhật: 09:32 - 06/11/2019

Công văn 2035/QLCL-CL2 về lớp tập huân về truyền thông nguy cơ (Tổ chức tại Đà Nẵng). Địa điểm tổ chức: Khách sạn Saigontourane Địa chỉ: 05 Đống Đa, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Hoa kỳ công nhận tương đương đối với hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với cá da trơn (cá tra) của Việt Nam Hoa kỳ công nhận tương đương đối với hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với cá da trơn (cá tra) của Việt Nam
Cập nhật: 02:06 - 03/11/2019

Hoa kỳ công nhận tương đương đối với hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với cá da trơn (cá tra) của Việt Nam

Công văn số 7356/BNN-QLCL ngày 03/10/2019 về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến sản phẩm chè Công văn số 7356/BNN-QLCL ngày 03/10/2019 về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến sản phẩm chè
Cập nhật: 08:52 - 04/10/2019

Công văn số 7356/BNN-QLCL ngày 03/10/2019 về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến sản phẩm chè

Truyền thông và quảng bá nông sản an toàn (cập nhật đến 20.8.2019) Truyền thông và quảng bá nông sản an toàn (cập nhật đến 20.8.2019)
Cập nhật: 11:13 - 21/08/2019

Lớp tập huấn về Quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi ngày 17-18/10/2019 tại Thành phố Hòa Bình) Lớp tập huấn về Quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi ngày 17-18/10/2019 tại Thành phố Hòa Bình)
Cập nhật: 10:14 - 20/08/2019

Tài liệu ôn tập xét tuyển Viên chức năm 2019 Tài liệu ôn tập xét tuyển Viên chức năm 2019
Cập nhật: 04:02 - 20/08/2019

Tài liệu ôn tập xét tuyển Viên chức năm 2019

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC
Cập nhật: 10:32 - 12/08/2019

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Công văn 5736 BNN-PC thông báo về các văn bản quy phạm pháp luật Công văn 5736 BNN-PC thông báo về các văn bản quy phạm pháp luật
Cập nhật: 06:35 - 12/08/2019

Công văn 5736 BNN-PC thông báo về các văn bản quy phạm pháp luật


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO