Liên kết - tiện ích
Thông báo số 7350 ngày 03/10/2019 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp xử lý kiến nghị của Hiệp hội chè và giải pháp quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm chè Thông báo số 7350 ngày 03/10/2019 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp xử lý kiến nghị của Hiệp hội chè và giải pháp quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm chè
Cập nhật: 09:06 - 04/10/2019

Thông báo số 7350 ngày 03/10/2019 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp xử lý kiến nghị của Hiệp hội chè và giải pháp quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm chè

Báo cáo Bộ trưởng về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4070/QĐ-BNN-QLCL Báo cáo Bộ trưởng về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4070/QĐ-BNN-QLCL
Cập nhật: 09:41 - 19/10/2016

Báo cáo Bộ trưởng về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4070/QĐ-BNN-QLCL

Ngày 12/9/2016 bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 3727/QĐ-BNN-QLCL  Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp  “Quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc lạm dụng hoá chất công nghiệp  trong sản xuất, kinh Ngày 12/9/2016 bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 3727/QĐ-BNN-QLCL Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp “Quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc lạm...
Cập nhật: 09:21 - 13/09/2016

Cập nhật thông tin vùng thu hoạch NT2MV khu vực Nam bộ ngày 05.02.2016 Cập nhật thông tin vùng thu hoạch NT2MV khu vực Nam bộ ngày 05.02.2016
Cập nhật: 09:21 - 29/02/2016

Cập nhật thông tin vùng thu hoạch NT2MV khu vực Bắc Bộ ngày 04.01.2016 Cập nhật thông tin vùng thu hoạch NT2MV khu vực Bắc Bộ ngày 04.01.2016
Cập nhật: 09:18 - 29/02/2016

Cập nhật thông tin vùng thu hoạch NT2MV khu vực Nam bộ ngày 11.01.2016 Cập nhật thông tin vùng thu hoạch NT2MV khu vực Nam bộ ngày 11.01.2016
Cập nhật: 08:44 - 29/02/2016

Cập nhật thông tin vùng thu hoạch NT2MV khu vực Nam bộ ngày 06.01.2016 Cập nhật thông tin vùng thu hoạch NT2MV khu vực Nam bộ ngày 06.01.2016
Cập nhật: 08:42 - 29/02/2016

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản đối với Hộ kinh doanh lạp xưởng Tân An Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản đối với Hộ kinh doanh lạp xưởng Tân An
Cập nhật: 05:03 - 18/02/2016

Cập nhật thông tin vùng thu hoạch NT2MV khu vực Nam bộ ngày 21.12.2015 Cập nhật thông tin vùng thu hoạch NT2MV khu vực Nam bộ ngày 21.12.2015
Cập nhật: 09:06 - 21/12/2015

Cập nhật thông tin vùng thu hoạch NT2MV khu vực Nam bộ ngày 09.12.2015 Cập nhật thông tin vùng thu hoạch NT2MV khu vực Nam bộ ngày 09.12.2015
Cập nhật: 09:04 - 21/12/2015


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO