Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác QLCL, ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản    
Cập nhật: 05/08/2019 04:47
Xem lịch sử tin bài

Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác QLCL, ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO