Thông báo kết quả giám sát dư lượng khu vực Nam bộ tháng 7/2019    
Cập nhật: 09/08/2019 04:44
Xem lịch sử tin bài

Thông báo kết quả giám sát dư lượng khu vực Nam bộ tháng 7/2019

Chi tiết xin xem tại đây.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO