Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 7/2020- khu vực Trung bộ.    
Cập nhật: 07/08/2020 10:36
Xem lịch sử tin bài

Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 7/2020- khu vực Trung bộ.

Xem kết quả "vào đây" 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO