Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 5/2020- khu vực Nam bộ.    
Cập nhật: 19/06/2020 08:29
Xem lịch sử tin bài

Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 5/2020- khu vực Nam bộ.

Chi tiết xin xem tại đây.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO