Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng khu vực Trung bộ tháng 3/ 2020    
Cập nhật: 01/04/2020 04:05
Xem lịch sử tin bài

Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng khu vực Trung bộ tháng 3/ 2020

Bấm "vào đây" để xem kết quả

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO