Thông báo đối tượng và phạm vi giám sát chương trình giám sát dư lượng các chất độc hại trong thủy sản nuôi năm 2020- khu vực Trung bộ.    
Cập nhật: 07/07/2020 10:19
Xem lịch sử tin bài

Thông báo đối tượng và phạm vi giám sát chương trình giám sát dư lượng các chất độc hại trong thủy sản nuôi năm 2020- khu vực Trung bộ.

Xem Thông báo "vào đây"

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO