Thông báo địa điểm Hội nghị tăng cường kiểm soát kháng sinh và tạp chất trong tôm tại Thành phố Cà Mau    
Cập nhật: 14/12/2016 10:32
Xem lịch sử tin bài

Thông báo địa điểm Hội nghị tăng cường kiểm soát kháng sinh và tạp chất trong tôm tại Thành phố Cà Mau

Địa điểm: Hội trường A, UBND tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: Số 02 Đường Hùng Vương, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Thời gian: 8h00 ngày 16/12/2016

Chủ trì: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO