Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản (ký tháng 12/2016, có hiệu lực từ 09/3/2017)    
Cập nhật: 05/01/2017 12:00
Xem lịch sử tin bài

Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản (ký tháng 12/2016, có hiệu lực từ 09/3/2017) Được sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và NFQS đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về kiểm soát ATTP thủy sản, thay thế 02 Thỏa thuận “Hợp tác về kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản” và Thỏa thuận “Thanh tra và kiểm dịch thủy sản sống xuất nhập khẩu” đã được ký năm 2013. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực từ ngày 09/3/2017

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO