Liên kết - tiện ích
Quyết định phê duyệt Kế hoạch, dự toán kiểm tra, giám sát chất lượng VSATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2017 Quyết định phê duyệt Kế hoạch, dự toán kiểm tra, giám sát chất lượng VSATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2017
Cập nhật: 03:14 - 07/04/2017

Kế hoạch triển khai Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Cập nhật: 08:47 - 04/04/2017

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 10/3/2017 Năm cao điểm hành động VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2017 Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 10/3/2017 Năm cao điểm hành động VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2017
Cập nhật: 08:44 - 04/04/2017

Danh sách các cơ quan địa phương ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 Danh sách các cơ quan địa phương ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017
Cập nhật: 03:57 - 04/04/2017

V/v xin ý kiến xử lý chất tồn dư trên thực phẩm V/v xin ý kiến xử lý chất tồn dư trên thực phẩm
Cập nhật: 02:52 - 29/03/2017

V/v xin ý kiến xử lý chất tồn dư trên thực phẩm

Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương lĩnh vực Thanh tra - Pháp chế tháng 3/2017 Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương lĩnh vực Thanh tra - Pháp chế tháng 3/2017
Cập nhật: 11:03 - 28/03/2017

Báo cáo tổng kết công tác thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ATTP năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Báo cáo tổng kết công tác thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ATTP năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Cập nhật: 04:43 - 21/03/2017

Quyết định số  494/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 ban hành Kế hoạch hành động Năm an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An năm 2017 Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 ban hành Kế hoạch hành động Năm an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An năm 2017
Cập nhật: 04:41 - 21/03/2017

Kế hoạch số 13/KH-BCĐLNVSATTP ngày 16/02/2017 của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP thành phồ Hồ Chí Minh về bảo đảm ATTP năm 2017 Kế hoạch số 13/KH-BCĐLNVSATTP ngày 16/02/2017 của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP thành phồ Hồ Chí Minh về bảo đảm ATTP năm 2017
Cập nhật: 04:29 - 21/03/2017

 Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện “Năm an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017” địa bàn tỉnh Gia Lai Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện “Năm an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017” địa bàn tỉnh Gia Lai
Cập nhật: 04:27 - 21/03/2017


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO