Liên kết - tiện ích
Trả lời các Chi cục QLCL NLTS: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Bộ về triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP Trả lời các Chi cục QLCL NLTS: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Bộ về triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP
Cập nhật: 10:10 - 19/04/2018

Trả lời các Chi cục QLCL NLTS: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Bộ về triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Quyết định chỉ định cơ quan tiếp nhận đăng ký Bản công bố sản phẩm và Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Quyết định chỉ định cơ quan tiếp nhận đăng ký Bản công bố sản phẩm và Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Cập nhật: 01:30 - 12/04/2018

Quyết định chỉ định cơ quan tiếp nhận đăng ký Bản công bố sản phẩm và Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Trả lời Chi cục QLCL NLTS Đồng Tháp về việc triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP Trả lời Chi cục QLCL NLTS Đồng Tháp về việc triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP
Cập nhật: 03:50 - 06/04/2018

Trả lời Chi cục QLCL NLTS Đồng Tháp về việc triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Trả lời Chi cục QLCL NLTS Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP Trả lời Chi cục QLCL NLTS Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP
Cập nhật: 03:48 - 06/04/2018

Trả lời Chi cục QLCL NLTS Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Trả lời Chi cục Bến Tre về việc triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP Trả lời Chi cục Bến Tre về việc triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP
Cập nhật: 03:46 - 06/04/2018

Trả lời Chi cục QLCL NLTS Bến Tre về việc triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018. Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018.
Cập nhật: 05:01 - 19/03/2018

Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 02/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018. Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 02/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018.
Cập nhật: 04:58 - 19/03/2018

Kế hoạch số 58/ KH-UBND ngày 27/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2018 Kế hoạch số 58/ KH-UBND ngày 27/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2018
Cập nhật: 04:45 - 19/03/2018

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phân cấp cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản suất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Cơ qua Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phân cấp cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản suất, kinh doanh...
Cập nhật: 04:43 - 19/03/2018

Trả lời Chi cục QLCLNLTS Bình Định về một số thắc mắc trong triển khai nhiệm vụ của Chi cục trong thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP Trả lời Chi cục QLCLNLTS Bình Định về một số thắc mắc trong triển khai nhiệm vụ của Chi cục trong thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP
Cập nhật: 04:06 - 15/03/2018

Trả lời Chi cục QLCLNLTS Bình Định về một số thắc mắc trong triển khai nhiệm vụ của Chi cục trong thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO