Liên kết - tiện ích
Công văn số 696/QLCL-CL2 ngày 29/5/2020 hướng dẫn chuyên môn về ATTP Công văn số 696/QLCL-CL2 ngày 29/5/2020 hướng dẫn chuyên môn về ATTP
Cập nhật: 11:54 - 29/05/2020

Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của...
Cập nhật: 09:56 - 28/05/2020

Công văn 595/QLCL-CL1 ngày 11/5/2020 thông báo Trung Quốc đã bổ sung nghêu 2 cồi sống vào Danh sách được phép nhập khẩu Công văn 595/QLCL-CL1 ngày 11/5/2020 thông báo Trung Quốc đã bổ sung nghêu 2 cồi sống vào Danh sách được phép nhập khẩu
Cập nhật: 08:28 - 12/05/2020

Công văn 578/QLCL-CL2 ngày 05/5/2020 v/v hướng dẫn thủ tục cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP Công văn 578/QLCL-CL2 ngày 05/5/2020 v/v hướng dẫn thủ tục cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP
Cập nhật: 09:39 - 06/05/2020

Hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật Hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật
Cập nhật: 10:08 - 24/04/2020

TRẢ LỜI CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU NĂM 2020 DO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ (TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI, THÚ Ý...)TRẢ LỜI TRẢ LỜI CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU NĂM 2020 DO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ (TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI, THÚ Ý...)TRẢ LỜI
Cập nhật: 01:21 - 23/04/2020

TRẢ LỜI CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU NĂM 2020 DO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ (TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI, THÚ Ý...)TRẢ LỜI

TRẢ LỜI CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU NĂM 2020 LĨNH VỰC CỦA CỤC QLCLNLTS TRẢ LỜI CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU NĂM 2020 LĨNH VỰC CỦA CỤC QLCLNLTS
Cập nhật: 06:02 - 22/04/2020

TRẢ LỜI CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA CỤC QLCLNLTS

Công văn 478/QLCL-CL1 ngày 14/4/2020 v/v xuất khẩu cua và tôm hùm sống sang Trung Quốc Công văn 478/QLCL-CL1 ngày 14/4/2020 v/v xuất khẩu cua và tôm hùm sống sang Trung Quốc
Cập nhật: 01:30 - 14/04/2020

Ban hành Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi Ban hành Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng...
Cập nhật: 05:25 - 31/03/2020

Ban hành Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng...

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Cập nhật: 03:26 - 28/02/2020

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO