Liên kết - tiện ích
Quyết định số 19/2018/QĐ_UBND ngày 29/5/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp Iiên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 19/2018/QĐ_UBND ngày 29/5/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp Iiên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật: 02:47 - 25/06/2018

Công văn số 5737/UBND-VP ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà rịa Vũng Tàu vv thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Công văn số 5737/UBND-VP ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà rịa Vũng Tàu vv thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ
Cập nhật: 02:44 - 25/06/2018

Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP và phối hợp trong hoạt động bảo đảm ATTP của các sở và UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP và phối hợp trong hoạt động bảo đảm ATTP của các sở và UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Cập nhật: 02:32 - 25/06/2018

Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư vv tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư vv tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa...
Cập nhật: 02:32 - 31/05/2018

Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 09/5/2018 thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 09/5/2018 thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020
Cập nhật: 02:30 - 31/05/2018

Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 14/5/2018 thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư vv tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 14/5/2018 thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư vv tiếp tục...
Cập nhật: 02:25 - 31/05/2018

Kế  hoạch số 1260/KH-SNN ngày 10/5/2018 triển khai Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Kế hoạch số 1260/KH-SNN ngày 10/5/2018 triển khai Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Cập nhật: 02:14 - 31/05/2018

Triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của UBND tỉnh Quảng Nam Triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của UBND tỉnh Quảng Nam
Cập nhật: 09:10 - 22/05/2018

Triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của UBND tỉnh Quảng Nam

Trả lời Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Bình Thuận về 1 số vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP Trả lời Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Bình Thuận về 1 số vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP
Cập nhật: 08:43 - 18/05/2018

Trả lời Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Bình Thuận về 1 số vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Trả lời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải phòng về công tác quản lý thực hiện theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP Trả lời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải phòng về công tác quản lý thực hiện theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP
Cập nhật: 09:03 - 17/05/2018

Trả lời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải phòng về công tác quản lý thực hiện theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO