Liên kết - tiện ích
Công văn 1263/QLCL-CL2 ngày 12/7/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 38/TT-BNNPTNT và Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT Công văn 1263/QLCL-CL2 ngày 12/7/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 38/TT-BNNPTNT và Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT
Cập nhật: 02:20 - 15/07/2019

Công văn 1263/QLCL-CL2 ngày 12/7/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 38/TT-BNNPTNT và Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT

Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Cập nhật: 09:27 - 04/07/2019

Công văn 4556/BNN-QLCL trả lời kiến nghị của địa phương đối với hoạt động của tàu cá, cảng cá Công văn 4556/BNN-QLCL trả lời kiến nghị của địa phương đối với hoạt động của tàu cá, cảng cá
Cập nhật: 04:35 - 01/07/2019

Công văn 4556/BNN-QLCL trả lời kiến nghị của địa phương đối với hoạt động của tàu cá, cảng cá

Công văn  1770/QLCL-CL2 ngày 28/6/2019 V/v hướng dẫn triển khai Thông tư 38 và Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT Công văn 1770/QLCL-CL2 ngày 28/6/2019 V/v hướng dẫn triển khai Thông tư 38 và Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT
Cập nhật: 02:35 - 28/06/2019

Công văn 1770/QLCL-CL2 ngày 28/6/2019 V/v hướng dẫn triển khai Thông tư 38 và Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 144/6/2019 Ban hành Quy định quản lý về ATTP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 144/6/2019 Ban hành Quy định quản lý về ATTP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Cập nhật: 02:32 - 27/06/2019

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 Sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ số 45/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định phân công ,phân cấp & phối hợp trong QLNN về ATTP trên địa bàn tỉnh Nghệ An Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 Sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ số 45/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định phân công ,phân cấp & phối hợp trong QLNN về ATTP...
Cập nhật: 02:29 - 27/06/2019

Công văn số 3619/UBND-VXNC ngày 19/6/2019 Hướng dẫn nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm Công văn số 3619/UBND-VXNC ngày 19/6/2019 Hướng dẫn nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm
Cập nhật: 02:24 - 27/06/2019

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 Quy định cơ quan thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm NLTS đủ điều kiện ATTP và cơ quan quản lý các cơ sở SXKD NLTS không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tỉnh Cần Thơ Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 Quy định cơ quan thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm NLTS đủ điều kiện ATTP và cơ quan quản lý các cơ sở SXKD NLTS không thuộc diện cấp Giấy...
Cập nhật: 09:53 - 21/06/2019

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 phân công, phân cấp cơ quan thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở  thực phẩm NLTS và cơ quan quản lý ĐK bảo đảm ATTP đối với cs SXKD NLTS không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 phân công, phân cấp cơ quan thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở thực phẩm NLTS và cơ quan quản lý ĐK bảo đảm ATTP đối với cs SXKD NLTS...
Cập nhật: 10:59 - 20/06/2019

Công văn 1096/QLCL-CL1 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Quảng Bình v/v xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc Công văn 1096/QLCL-CL1 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Quảng Bình v/v xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc
Cập nhật: 03:04 - 20/06/2019


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO