Liên kết - tiện ích
Công văn số 6747/BNN-QLCL về việc thẩm định, chứng nhận ATTP, dịch bệnh đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Indonesia Công văn số 6747/BNN-QLCL về việc thẩm định, chứng nhận ATTP, dịch bệnh đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Indonesia
Cập nhật: 10:27 - 20/10/2021

Công văn số 6747/BNN-QLCL về việc thẩm định, chứng nhận ATTP, dịch bệnh đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Indonesia

Thông báo kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc phục hồi chế biến, xuất khẩu nông lâm thủy sản Thông báo kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc phục hồi chế biến, xuất khẩu nông lâm thủy sản
Cập nhật: 11:28 - 24/09/2021

Thông báo kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc phục hồi chế biến, xuất khẩu nông lâm thủy sản

Công văn số 5929/BNN-HTQT về việc Algeri tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng nông nghiệp Công văn số 5929/BNN-HTQT về việc Algeri tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng nông nghiệp
Cập nhật: 03:12 - 21/09/2021

Công văn số 5929/BNN-HTQT về việc Algeri tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng nông nghiệp

Quảng Ngãi quản lý đối với các cơ sở áp dụng  các chương trình quản lý tiên tiến trong  SXKD thực phẩm nông lâm thủy sản Quảng Ngãi quản lý đối với các cơ sở áp dụng các chương trình quản lý tiên tiến trong SXKD thực phẩm nông lâm thủy sản
Cập nhật: 03:02 - 01/09/2021

Công văn 966/QLCL-CL2 ngày 28/7/2021 trả lời ghi nhãn sản phẩm công ty Hùng Phát Công văn 966/QLCL-CL2 ngày 28/7/2021 trả lời ghi nhãn sản phẩm công ty Hùng Phát
Cập nhật: 03:02 - 04/08/2021

Công văn 831/QLCL-CL2  ngày 29/6/2021 ghi nhãn đối với san phẩm có nguồn gốc thực vật (Trả lời Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tiền Giang) Công văn 831/QLCL-CL2 ngày 29/6/2021 ghi nhãn đối với san phẩm có nguồn gốc thực vật (Trả lời Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tiền Giang)
Cập nhật: 02:57 - 04/08/2021

Công văn số 1853/QLCL-CL2 ngày 02/10/2017 Công văn số 1853/QLCL-CL2 ngày 02/10/2017
Cập nhật: 09:23 - 22/07/2021

Công văn 878/QLCL-CL1 về việc Panama chấp thuận thời gian gia hạn được phép xuất khẩu thủy sản cho các doanh nghiệp Việt Nam Công văn 878/QLCL-CL1 về việc Panama chấp thuận thời gian gia hạn được phép xuất khẩu thủy sản cho các doanh nghiệp Việt Nam
Cập nhật: 10:20 - 09/07/2021

Công văn 878/QLCL-CL1 về việc Panama chấp thuận thời gian gia hạn được phép xuất khẩu thủy sản cho các doanh nghiệp Việt Nam

Công văn 4220/BNN-QLCL ngày 06/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giám sát, thẩm định ATTP trong tình hình dịch bệnh COVID 19 Công văn 4220/BNN-QLCL ngày 06/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giám sát, thẩm định ATTP trong tình hình dịch bệnh COVID 19
Cập nhật: 10:21 - 07/07/2021

Công văn 4220/BNN-QLCL ngày 06/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giám sát, thẩm định ATTP trong tình hình dịch bệnh COVID 19

Công văn 629/QLCL-CL1 gửi các Sở NNPTNT về việc đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Công văn 629/QLCL-CL1 gửi các Sở NNPTNT về việc đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
Cập nhật: 09:51 - 21/05/2021

Công văn 629/QLCL-CL1 gửi các Sở NNPTNT về việc đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO