Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020    
Cập nhật: 09/01/2020 08:48
Xem lịch sử tin bài

Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 Ngày 10/1/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được, nhận diện rõ các tồn tại, hạn chế của năm 2019, các khó khăn thách thức trong năm 2020 để thống nhất triển khai Kế hoạch ngay từ đầu năm.

Tài liệu Hội nghị xin xem tại đây

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO