Quyết định số 454/QĐ-BNN-QLCL ngày 17/2/2020 phê duyệt các qui trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản    
Cập nhật: 17/02/2020 02:23
Xem lịch sử tin bài

Quyết định số 454/QĐ-BNN-QLCL ngày 17/2/2020 phê duyệt các qui trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Quyết định số 454/QĐ-BNN-QLCL ngày 17/2/2020 phê duyệt các qui trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO