Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 V/v ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.    
Cập nhật: 16/07/2019 09:26
Xem lịch sử tin bài

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018. - (19/03/2018 05:01) Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 26/12/2017 về công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2018. - (03/01/2018 09:38) Công văn số 3026/UBND-KT ngày 23/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vv tăng cường triển khai các biện pháp quản lý chất lượng VTNN - (12/07/2017 10:14) Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 01/3/2017 Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 - (13/03/2017 03:55) Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/02/2017 Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy... - (17/02/2017 09:43) Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 09/12/2016 V/v thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình... - (26/12/2016 02:50) Quyết định số 5764/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 ban hành Quy chế làm việc của ban chỉ đạo công tác ATTP thành phố Hà Nội - (31/10/2016 04:57) Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2011-2016 - (31/10/2016 04:54) Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 10/8/2016 thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg vv trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội - (17/08/2016 02:25)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO