Quyết định 5009/QĐ-BNN-QLCL ngày 21/12/2018 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    
Cập nhật: 24/12/2018 10:01
Xem lịch sử tin bài

Quyết định 5009/QĐ-BNN-QLCL ngày 21/12/2018 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải văn bản tại đây   QD 5009 QĐ_BNN_QLCL cong bo TTHC cua TT16.2018.pdf

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Văn bản số 2814/BNN-TCCB ngày 23/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT vv tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC của Bộ - (06/05/2019 03:43) Công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - (23/04/2019 04:59) Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/3/2019 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT - (07/03/2019 10:36) Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2018 - (19/12/2018 01:54) Quyết định 3177/QĐ-BNN-QLCL ngày 09/8/2018 Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng... - (13/08/2018 03:25) Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - (01/12/2017 04:26) Thông tư Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua... - (19/09/2017 03:41) DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY... - (27/06/2017 11:12) Mẫu chứng thư xuất khẩu vào Argentina - (24/11/2015 09:26)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO