Liên kết - tiện ích
MẪU CHỨNG THƯ XUẤT KHẨU VÀO UKRAINA (cập nhật theo sắc lệnh 261 ngày 24/02/2023)    MẪU CHỨNG THƯ XUẤT KHẨU VÀO UKRAINA (cập nhật theo sắc lệnh 261 ngày 24/02/2023)
Cập nhật: 03:02 - 18/05/2023

Tài liệu tham khảo về SPS và quy định đối với thủy sản của Việt Nam và xuất khẩu vào Liên minh Châu Âu Tài liệu tham khảo về SPS và quy định đối với thủy sản của Việt Nam và xuất khẩu vào Liên minh Châu Âu
Cập nhật: 09:20 - 20/04/2023

Danh sách các quy định của EU Danh sách các quy định của EU
Cập nhật: 11:34 - 09/03/2023

Danh sách các quy định của EU

Văn bản gửi các đơn vị về trả lời câu hỏi trước thanh tra EU năm 2023 Văn bản gửi các đơn vị về trả lời câu hỏi trước thanh tra EU năm 2023
Cập nhật: 08:59 - 09/03/2023

Văn bản gửi các đơn vị về trả lời câu hỏi trước thanh tra EU năm 2023

Quy định IUU đối với thị trường Nhật Bản (cập nhật 16/11/2022) Quy định IUU đối với thị trường Nhật Bản (cập nhật 16/11/2022)
Cập nhật: 08:49 - 17/11/2022

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản thông báo chứng nhận/xác nhận đáp ứng quy định IUU đối với 04 loài: Mực ống và mực nang (Squid anh Cuttle fish), cá Thu đao Thái Bình Dương (Pacific...

Quy định của Cơ quan thẩm quyền Braxin về đăng ký Danh sách doanh nghiệp Quy định của Cơ quan thẩm quyền Braxin về đăng ký Danh sách doanh nghiệp
Cập nhật: 02:04 - 05/09/2022

Quy định của Trung Quốc (cập nhật Lệnh 248, 249 thay thế Lệnh 145 về đăng ký, công nhận và quản lý cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói, vận chuyển thực phẩm nước ngoài), cập nhật tài liệu hướng dẫn đăng ký, sử dụng phần mềm Singlewindow của GACC Quy định của Trung Quốc (cập nhật Lệnh 248, 249 thay thế Lệnh 145 về đăng ký, công nhận và quản lý cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói, vận chuyển thực phẩm nước ngoài), cập nhật tài liệu hướng dẫn...
Cập nhật: 08:00 - 31/12/2021

Công văn 1520 QLCL-CL1 Panama gia hạn thời gian xuất khẩu cho một số doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu của Việt Nam đến 30.6.2022 Công văn 1520 QLCL-CL1 Panama gia hạn thời gian xuất khẩu cho một số doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu của Việt Nam đến 30.6.2022
Cập nhật: 08:26 - 22/11/2021

Công văn 1520 QLCL-CL1 Panama gia hạn thời gian xuất khẩu cho một số doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu của Việt Nam đến 30.6.2022

Công văn số 6747/BNN-QLCL về việc thẩm định, chứng nhận ATTP, dịch bệnh đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Indonesia Công văn số 6747/BNN-QLCL về việc thẩm định, chứng nhận ATTP, dịch bệnh đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Indonesia
Cập nhật: 10:23 - 20/10/2021

Công văn số 6747/BNN-QLCL về việc thẩm định, chứng nhận ATTP, dịch bệnh đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Indonesia

Công văn 1892/QLCL-CL1 ghi nhãn thành phần nước bổ sung vào sản phẩm thủy sản Công văn 1892/QLCL-CL1 ghi nhãn thành phần nước bổ sung vào sản phẩm thủy sản
Cập nhật: 11:30 - 15/10/2021

Công văn 1892/QLCL-CL1 ghi nhãn thành phần nước bổ sung vào sản phẩm thủy sản


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO