Liên kết - tiện ích
Quy định IUU đối với thị trường Nhật Bản (cập nhật 16/11/2022) Quy định IUU đối với thị trường Nhật Bản (cập nhật 16/11/2022)
Cập nhật: 08:49 - 17/11/2022

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản thông báo chứng nhận/xác nhận đáp ứng quy định IUU đối với 04 loài: Mực ống và mực nang (Squid anh Cuttle fish), cá Thu đao Thái Bình Dương (Pacific...

Quy định của Cơ quan thẩm quyền Braxin về đăng ký Danh sách doanh nghiệp Quy định của Cơ quan thẩm quyền Braxin về đăng ký Danh sách doanh nghiệp
Cập nhật: 02:04 - 05/09/2022

Quy định của Trung Quốc (cập nhật Lệnh 248, 249 thay thế Lệnh 145 về đăng ký, công nhận và quản lý cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói, vận chuyển thực phẩm nước ngoài), cập nhật tài liệu hướng dẫn đăng ký, sử dụng phần mềm Singlewindow của GACC Quy định của Trung Quốc (cập nhật Lệnh 248, 249 thay thế Lệnh 145 về đăng ký, công nhận và quản lý cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói, vận chuyển thực phẩm nước ngoài), cập nhật tài liệu hướng dẫn...
Cập nhật: 08:00 - 31/12/2021

Công văn 1520 QLCL-CL1 Panama gia hạn thời gian xuất khẩu cho một số doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu của Việt Nam đến 30.6.2022 Công văn 1520 QLCL-CL1 Panama gia hạn thời gian xuất khẩu cho một số doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu của Việt Nam đến 30.6.2022
Cập nhật: 08:26 - 22/11/2021

Công văn 1520 QLCL-CL1 Panama gia hạn thời gian xuất khẩu cho một số doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu của Việt Nam đến 30.6.2022

Công văn số 6747/BNN-QLCL về việc thẩm định, chứng nhận ATTP, dịch bệnh đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Indonesia Công văn số 6747/BNN-QLCL về việc thẩm định, chứng nhận ATTP, dịch bệnh đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Indonesia
Cập nhật: 10:23 - 20/10/2021

Công văn số 6747/BNN-QLCL về việc thẩm định, chứng nhận ATTP, dịch bệnh đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Indonesia

Công văn 1892/QLCL-CL1 ghi nhãn thành phần nước bổ sung vào sản phẩm thủy sản Công văn 1892/QLCL-CL1 ghi nhãn thành phần nước bổ sung vào sản phẩm thủy sản
Cập nhật: 11:30 - 15/10/2021

Công văn 1892/QLCL-CL1 ghi nhãn thành phần nước bổ sung vào sản phẩm thủy sản

Quy định của Đài Loan Quy định của Đài Loan
Cập nhật: 01:59 - 28/09/2021

Quy định kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu vào Đài Loan

Công văn số 1055/QLCL-CL1 ngày 04/8/2020 vv đăng ký xuất khẩu vào Ả rập Xê Út Công văn số 1055/QLCL-CL1 ngày 04/8/2020 vv đăng ký xuất khẩu vào Ả rập Xê Út
Cập nhật: 11:21 - 22/06/2021

Công văn số 793/QLCL-CL1 ngày 21/6/2021 hướng dẫn đăng ký các cơ sở SXKD thủy sản xuất khẩu vào các thị trường Công văn số 793/QLCL-CL1 ngày 21/6/2021 hướng dẫn đăng ký các cơ sở SXKD thủy sản xuất khẩu vào các thị trường
Cập nhật: 11:17 - 22/06/2021

Quy định mẫu chứng thư thủy sản xuất khẩu thị trường EU Quy định mẫu chứng thư thủy sản xuất khẩu thị trường EU
Cập nhật: 09:09 - 16/04/2021

Quy định mẫu chứng thư thủy sản xuất khẩu thị trường EU


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO