Liên kết - tiện ích
Quy định kiểm tra cá da trơn của Hoa Kỳ Quy định kiểm tra cá da trơn của Hoa Kỳ
Cập nhật: 02:35 - 24/05/2017

Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản (ký tháng 12/2016, có hiệu lực từ 09/3/2017) Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản (ký tháng 12/2016, có hiệu lực từ 09/3/2017)
Cập nhật: 12:00 - 05/01/2017

Được sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và NFQS đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về kiểm soát ATTP thủy sản, thay thế 02...

Quy định của Hoa Kỳ về tồn dư thuốc báo vệ thực vật và Danh sách phòng kiểm nghiệm của Việt nam có khả năng phân tich Quy định của Hoa Kỳ về tồn dư thuốc báo vệ thực vật và Danh sách phòng kiểm nghiệm của Việt nam có khả năng phân tich
Cập nhật: 11:15 - 17/11/2016

Quy định của Hoa Kỳ về tồn dư thuốc báo vệ thực vật và Danh sách phòng kiểm nghiệm của Việt Nam có khả năng phân tích

Quy định của thị trường French Polynesia Quy định của thị trường French Polynesia
Cập nhật: 11:13 - 29/06/2016

Ngày 30/9/2015, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã có công văn số 2507/QLCL-CL1 hướng dẫn quy định mới của French Polynesia về kiểm soát thủy sản nhập khẩu vào French Polynesia (Sắc...

Danh mục các loài thủy sản cấu thành nên sản phẩm xuất khẩu Danh mục các loài thủy sản cấu thành nên sản phẩm xuất khẩu
Cập nhật: 01:57 - 22/06/2016

Thể hiện thông tin trên bao bì đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU Thể hiện thông tin trên bao bì đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU
Cập nhật: 01:52 - 22/06/2016

Thêm 22 cơ sở vào danh sách được phép chế biến xuất khẩu cá tra, basa sang Hoa Kỳ Thêm 22 cơ sở vào danh sách được phép chế biến xuất khẩu cá tra, basa sang Hoa Kỳ
Cập nhật: 11:30 - 10/03/2016

Đến nay, Việt Nam có 45 cơ sở trong danh sách được phép chế biến xuất khẩu cá tra, basa sang thị trường Hoa Kỳ

Quy định của Singapore về xuất khấu sản phẩm đùi ếch Quy định của Singapore về xuất khấu sản phẩm đùi ếch
Cập nhật: 02:15 - 07/03/2016

Quy định  của Indonesia về kiểm soát ATTP đối với thực phẩm co nguồn gốc thực vật Quy định của Indonesia về kiểm soát ATTP đối với thực phẩm co nguồn gốc thực vật
Cập nhật: 09:46 - 02/03/2016

Áp dụng Hệ thống TRACES trong cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào EU Áp dụng Hệ thống TRACES trong cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào EU
Cập nhật: 12:48 - 26/01/2016


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO