Liên kết - tiện ích
Công văn số 948 /QLCL - CL2 ngày 28/5/2019 V/v Indonesia hiệu đính quy định đối với mức dư lượng tối đa Mycotoxin Công văn số 948 /QLCL - CL2 ngày 28/5/2019 V/v Indonesia hiệu đính quy định đối với mức dư lượng tối đa Mycotoxin
Cập nhật: 02:35 - 28/05/2019

Công văn số 948 /QLCL - CL2 ngày 28/5/2019 V/v Indonesia hiệu đính quy định đối với mức dư lượng tối đa Mycotoxin

QUY ĐỊNH CỦA INDONESIA VỀ NHẬP KHẨU THỰC PHẨM NGUỒN GỐC THỰC VẬT (FFPO)    QUY ĐỊNH CỦA INDONESIA VỀ NHẬP KHẨU THỰC PHẨM NGUỒN GỐC THỰC VẬT (FFPO)
Cập nhật: 12:31 - 23/04/2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3496/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/8/2017 về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3496/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/8/2017 về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu...
Cập nhật: 04:31 - 29/08/2017

Căn cứ yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Úc về việc kiểm soát tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu vào Úc, ngày 25/8/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số...

Quy định kiểm tra cá da trơn của Hoa Kỳ Quy định kiểm tra cá da trơn của Hoa Kỳ
Cập nhật: 02:35 - 24/05/2017

Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản (ký tháng 12/2016, có hiệu lực từ 09/3/2017) Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản (ký tháng 12/2016, có hiệu lực từ 09/3/2017)
Cập nhật: 12:00 - 05/01/2017

Được sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và NFQS đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về kiểm soát ATTP thủy sản, thay thế 02...

Quy định của Hoa Kỳ về tồn dư thuốc báo vệ thực vật và Danh sách phòng kiểm nghiệm của Việt nam có khả năng phân tich Quy định của Hoa Kỳ về tồn dư thuốc báo vệ thực vật và Danh sách phòng kiểm nghiệm của Việt nam có khả năng phân tich
Cập nhật: 11:15 - 17/11/2016

Quy định của Hoa Kỳ về tồn dư thuốc báo vệ thực vật và Danh sách phòng kiểm nghiệm của Việt Nam có khả năng phân tích

Quy định của thị trường French Polynesia Quy định của thị trường French Polynesia
Cập nhật: 11:13 - 29/06/2016

Ngày 30/9/2015, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã có công văn số 2507/QLCL-CL1 hướng dẫn quy định mới của French Polynesia về kiểm soát thủy sản nhập khẩu vào French Polynesia (Sắc...

Danh mục các loài thủy sản cấu thành nên sản phẩm xuất khẩu Danh mục các loài thủy sản cấu thành nên sản phẩm xuất khẩu
Cập nhật: 01:57 - 22/06/2016

Thể hiện thông tin trên bao bì đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU Thể hiện thông tin trên bao bì đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU
Cập nhật: 01:52 - 22/06/2016

Thêm 22 cơ sở vào danh sách được phép chế biến xuất khẩu cá tra, basa sang Hoa Kỳ Thêm 22 cơ sở vào danh sách được phép chế biến xuất khẩu cá tra, basa sang Hoa Kỳ
Cập nhật: 11:30 - 10/03/2016

Đến nay, Việt Nam có 45 cơ sở trong danh sách được phép chế biến xuất khẩu cá tra, basa sang thị trường Hoa Kỳ


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO