Quy định của Liên minh Kinh tế Á - Âu và Liên bang Nga về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh các sản phẩm có nguồn gốc động vật (bao gồm thủy sản)    
Cập nhật: 26/01/2016 01:08
Xem lịch sử tin bài

Quy định của Liên minh Kinh tế Á - Âu và Liên bang Nga về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh các sản phẩm có nguồn gốc động vật (bao gồm thủy sản)

Luật pháp của Liên minh hải quan

1. Quyết định số 317 “Vềviệc áp dụng các biện pháp vệ sinh-thú y trong Liên minh hải quan” của Hội đồngLiên minh hải quan ngày 18/6/2010.

2. Quyết định số 299 “Về việc áp dụng các biện pháp vệsinh trong Liên minh hải quan” của Hội đồng Liên minh hải quan ngày 28/5/2010(với tất cả các thay đổi sau đó).

3. Quyết định số 607 “Về các mẫu chứng thư thú y thống nhấtđối với hàng hóa thuộc diện kiểm soát khi nhập khẩu vào lãnh thổ của Liên minhhải quan từ các nước thứ ba” của Hội đồng Liên minh hải quan ngày 7/4/2011.

4. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh hải quan: “Về an toànbao gói” (TR TS 005/2011).

5. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh hải quan: “Sản phẩmthực phẩm trong phần dán nhãn” (TR TS 022/2011).

6. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh hải quan: “Các yêu cầuan toàn đối với phụ gia thực phẩm, hương liệu và các chất hỗ trợ mang tính côngnghệ khác” (TR TS 029/2012).

7. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh kinh tế Á-Âu “Về antoàn thủy sản và sản phẩm thủy sản” (TR EAES 040/2016).

Luật pháp của Liên bangNga

1. SanPiN 2.3.2.1078-01. Nguyên liệu lương thực và thựcphẩm. Các yêu cầu về an toàn và giá trị dinh dưỡng đối với thực phẩm. Cac quy địnhvà tiêu chuẩn vệ sinh-dịch tễ (được thông qua bởi Chánh thanh tra thú y nhà nướcLB Nga ngày 06/11/2001).

2. SanPiN 2.1.4.1074-01. "Nước uống. Quy định và tiêu chuẩn vệ sinh-dịch tễ  Các yêu cầu vệ sinh đối với chất lượng nước của hệ thống cung cấp nước uống trung tâm. Kiểm soát chất lượng" (được thông qua bởi Chỉ thịsố 24 của Chánh thanh tra thú y nhà nước LB Nga ngày 26/9/2001, tái bản ngày25/2/2010, sửa đổi ngày 28/6/2010).

3. SanPiN 2.1.4.1175-02 “Các yêu cầu vệ sinh đối với chấtlượng nước không qua hệ thống cung cấp nước trung tâm. Bảo vệ vệ sinh nguồn nước”(được thông qua bởi Chỉ thị số 40 của Chánh thanh tra thú y nhà nước LB Ngangày 25/11/2002).

4. SanPiN 2.3.4.050.96"Sản xuất và bán các sản phẩm thủy sản" (được phê duyệt bởi sắc lệnh№ 6 của Ủy ban Nhà nước về giám sát vệ sinh-dịch tễ của Liên bang Nga ngày11/3/1996).

5. Các phương pháp thẩm định vệsinh-dịch tễ đối với cá, nhuyễn thể, giáp xác, động vậtlưỡng cư và bò sát cũng như sản phẩm từ các loài này (được thông qua bởi Chánhthanh tra thú y nhà nước LB Nga ngày 25/10/2000).

6.Các quy định vệ sinh đối với kho lạnh, được thông qua vào ngày 29/9/1988.


Tài liệu tiếng Anh và tiếng Nga được đăng tải tại ĐÂY

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO