Quy định của Australia (Úc)    
Cập nhật: 26/01/2016 02:11
Xem lịch sử tin bài

Quy định của Australia (Úc)

1. Quy định về dư lượng hóa chất kháng sinh (Standard 1.4.2): Download tại đây.

2. Quy định về mức giới hạn vi sinh vật (Standard 1.6.1): Download tại đây.

3. Quy định về phụ gia thực phẩm (Standard 1.3.1): Download tại đây.

 

4. Quy định về dư lượng các chất ô nhiễm và độc tố tự nhiên (Standard 1.4.1): Download tại đây.

Các quy định khác của Úc, xem tại website: http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO