Quay lại
Số hiệu | Ch? th? s? 26/CT-TTg ngày 21/9/2021
Tên văn bản | Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất , lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Trích yếu |
Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất , lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành | 21/09/2021
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Chỉ thị
Lĩnh vực | Chất lượng, ATVS thực phẩm nông lâm sản và muối
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 475      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 84/NQ-CP 29/05/2020
2 3497/CTPH-BNN-HSVC 21/05/2019
3 14/2018/TT-BNNPTNT 29/12/2018
4 38/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018
5 155/2018/NÐ-CP 12/11/2018
6 17/2018/TT-BNNPTNT 31/10/2018
7 11/2018/TT-BNNPTNT 01/10/2018
8 109/2018/NÐ-CP 29/09/2018
9 78/2018/NÐ-CP 16/05/2018
10 74/2018/NÐ-CP 15/05/2018
11 300/QÐ-TTg 13/03/2018
12 15/2018/NÐ-CP 02/02/2018
13 273/KH-BCÐTUVSATTP 15/03/2017
14 1980/QÐ-TTg 17/10/2016
15 7608/KH-BNN-QLCL 07/09/2016
16 66/2016/NÐ-CP 01/07/2016
17 2316/QÐ-BNN-QLCL 10/06/2016
18 759/QLCL-CL2 22/04/2016
19 742/QLCL-CL2 20/04/2016
20 2956/CT-BNN-QLCL 13/04/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO