Quay lại
Số hiệu | 11/2021/QÐ-TTg
Tên văn bản | Quyết định 11/2021/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ v/v kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước
Trích yếu |
Quyết định 11/2021/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ v/v kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước
Ngày ban hành | 17/03/2021
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Tài chính
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 130      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 17/2020/QÐ-TTg 29/05/2020
2 41/2020/NÐ-CP 08/04/2020
3 63/2019/NÐ-CP 11/07/2019
4 16/2018/QÐ-TTg 23/03/2018
5 31/2017/QÐ-TTg 17/07/2017
6 40/2017/TT-BTC 28/04/2017
7 254/QÐ-TTg 22/02/2017
8 338/2016/TT-BTC 28/12/2016
9 141/2016/NÐ-CP 10/10/2016
10 14/2016/TT-BKHÐT 29/09/2016
11 58/2016/TT-BTC 29/03/2016
12 08/2016/QÐ-TTg 26/02/2016
13 35/2016/TT-BTC 26/02/2016
14 13/2016/TT-BTC 16/02/2016
15 2614/QLCL-TC 14/10/2015
16 2596/QLCL-TC 13/10/2015
17 2196/QLCL-TC 27/08/2015
18 27/08/2015
19 21/08/2015
20 505/QÐ-QLCL 09/12/2014

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO