Quay lại
Số hiệu | 970/QÐ-BNN-QLCL
Tên văn bản | QĐ 970/QĐ-BNN-QLCL Công bố bãi bỏ TTHC xác nhận kiến thức ATTP ngành NN và PTNT
Trích yếu |
Công bố TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày ban hành | 08/03/2021
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 402      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 01/2021/TT-BNNPTNT 18/03/2021
2 7562/BNN-PC 30/10/2020
3 08/2020/TT-BLÐTBXH 15/10/2020
4 27/2020/QÐ-TTg 21/09/2020
5 98/2020/NÐ-CP 26/08/2020
6 98/2020/NÐ-CP 26/08/2020
7 45/2020/NÐ-CP 08/04/2020
8 03/2020/TT-BKHÐT 31/03/2020
9 37/2020/NÐ-CP 30/03/2020
10 35/2020/NÐ-CP 24/03/2020
11 33/2020/NÐ-CP 17/03/2020
12 891/QÐ-BNN-KHCN 17/03/2020
13 1788/CT-BNN-TCLN 10/03/2020
14 32/2020/NÐ-CP 05/03/2020
15 169/KH-QLCL 12/02/2020
16 29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019
17 27/2019/TT-BNNPTNT 27/12/2019
18 4249/QÐ-BNN-TTr 06/11/2019
19 78/2019/NÐ-CP 14/10/2019
20 62/2019/TT-BTC 05/09/2019

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO