Quay lại
Số hiệu | 27/2020/QÐ-TTg
Tên văn bản | Quyết định 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
Trích yếu |
Quyết định Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
Ngày ban hành | 21/09/2020
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 399      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 08/2020/TT-BLÐTBXH 15/10/2020
2 98/2020/NÐ-CP 26/08/2020
3 98/2020/NÐ-CP 26/08/2020
4 45/2020/NÐ-CP 08/04/2020
5 03/2020/TT-BKHÐT 31/03/2020
6 37/2020/NÐ-CP 30/03/2020
7 35/2020/NÐ-CP 24/03/2020
8 33/2020/NÐ-CP 17/03/2020
9 891/QÐ-BNN-KHCN 17/03/2020
10 1788/CT-BNN-TCLN 10/03/2020
11 32/2020/NÐ-CP 05/03/2020
12 169/KH-QLCL 12/02/2020
13 29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019
14 27/2019/TT-BNNPTNT 27/12/2019
15 4249/QÐ-BNN-TTr 06/11/2019
16 78/2019/NÐ-CP 14/10/2019
17 62/2019/TT-BTC 05/09/2019
18 7122/VPCP-PL 12/08/2019
19 5736 BNN-PC 08/08/2019
20 4725/BNN-PC 05/07/2019

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO