Quay lại
Số hiệu | 101/2020/NÐ-CP
Tên văn bản | Nghị định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
Trích yếu |
Nghị định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
Ngày ban hành | 28/08/2020
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Nghị định
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 296      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 90/2020/NÐ-CP 13/08/2020
2 26/2020/NÐ-CP 28/02/2020
3 12/2019/NÐ-CP 04/11/2019
4 205-QÐ/TW 23/10/2019
5 21-HD/BTCTW 18/10/2019
6 07/2019/TT-BNV 01/06/2019
7 06/2019/TT-BNV 01/06/2019
8 2005/QÐ-BNN-VP 31/05/2019
9 03/2019/TT-BNV 14/05/2019
10 161/2018/NÐ-CP 29/12/2018
11 41/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018
12 158/2018/NÐ-CP 22/11/2018
13 45/2018/QÐ-TTg 09/11/2018
14 30/CT-TTg 30/10/2018
15 28/CT-TTg 18/09/2018
16 113/2018/NÐ-CP 31/08/2018
17 08/2018/TT-BNNPTNT 06/08/2018
18 2876/QÐ-BNN-TCCB 18/07/2018
19 28/2018/QÐ-TTg 12/07/2018
20 08/NQ-CP 24/01/2018

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO