Quay lại
Số hiệu | 27/2019/TT-BNNPTNT
Tên văn bản | Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
Trích yếu |
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành | 27/12/2019
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Thông tư, Thông tư liên tịch
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 400      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7562/BNN-PC 30/10/2020
2 08/2020/TT-BLÐTBXH 15/10/2020
3 27/2020/QÐ-TTg 21/09/2020
4 98/2020/NÐ-CP 26/08/2020
5 98/2020/NÐ-CP 26/08/2020
6 45/2020/NÐ-CP 08/04/2020
7 03/2020/TT-BKHÐT 31/03/2020
8 37/2020/NÐ-CP 30/03/2020
9 35/2020/NÐ-CP 24/03/2020
10 33/2020/NÐ-CP 17/03/2020
11 891/QÐ-BNN-KHCN 17/03/2020
12 1788/CT-BNN-TCLN 10/03/2020
13 32/2020/NÐ-CP 05/03/2020
14 169/KH-QLCL 12/02/2020
15 29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019
16 4249/QÐ-BNN-TTr 06/11/2019
17 78/2019/NÐ-CP 14/10/2019
18 62/2019/TT-BTC 05/09/2019
19 7122/VPCP-PL 12/08/2019
20 5736 BNN-PC 08/08/2019

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO