Quay lại
Số hiệu | 27/2019/TT-BNNPTNT
Tên văn bản | Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
Trích yếu |
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành | 27/12/2019
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Thông tư, Thông tư liên tịch
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 395      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 45/2020/NÐ-CP 08/04/2020
2 03/2020/TT-BKHÐT 31/03/2020
3 37/2020/NÐ-CP 30/03/2020
4 35/2020/NÐ-CP 24/03/2020
5 33/2020/NÐ-CP 17/03/2020
6 891/QÐ-BNN-KHCN 17/03/2020
7 1788/CT-BNN-TCLN 10/03/2020
8 32/2020/NÐ-CP 05/03/2020
9 169/KH-QLCL 12/02/2020
10 29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019
11 4249/QÐ-BNN-TTr 06/11/2019
12 78/2019/NÐ-CP 14/10/2019
13 62/2019/TT-BTC 05/09/2019
14 7122/VPCP-PL 12/08/2019
15 5736 BNN-PC 08/08/2019
16 4725/BNN-PC 05/07/2019
17 05/2019/TT-BKHCN 26/06/2019
18 4158/BNN-KH-VP 14/06/2019
19 2039/QÐ-BNN-BVTV 04/06/2019
20 3061/BNN-PC 06/05/2019

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO