Quay lại
Số hiệu | 1802/QÐ-BNN-QLCL
Tên văn bản | Quyết định ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ
Trích yếu |
Ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ
Ngày ban hành | 22/05/2020
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Chất lượng, ATVS thực phẩm thủy sản
Tên file |
downloaddownload
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 672      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 28/2019/TT-BNNPTNT 31/12/2019
2 04/VBHN-BNNPTNT 23/05/2019
3 16/2018/TT-BNNPTNT 29/10/2018
4 07/2018/TT-BNNPTNT 10/07/2018
5 09/CT-TTg 04/04/2018
6 3379/QÐ-BNN-QLCL 15/08/2017
7 55/2017/NÐ-CP 09/05/2017
8 1414/QÐ-BNN-QLCL 14/04/2017
9 07/VBHN-BNNPTNT 11/04/2017
10 07/2017/TT-BNNPTNT 21/03/2017
11 02/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017
12 03/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017
13 2419/QÐ-TTg 13/12/2016
14 9294/KH-BNN-QLCL 02/11/2016
15 08/2016 /TT-BNNPTNT 01/06/2016
16 13/CT-TTg 09/05/2016
17 789/QLCL-CL1 và 788/QLCL-CL1 22/04/2016
18 152/QÐ-QLCL 11/04/2016
19 676 /QLCL-CL1 11/04/2016
20 629/QLCL-CL1 07/04/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO