Quay lại
Số hiệu | 40/2020/NÐ-CP
Tên văn bản | Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
Trích yếu |
Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
Ngày ban hành | 06/04/2020
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Nghị định
Lĩnh vực | Ban QL các DA Đầu tư
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 29      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 19/2019/TT-BCT 30/09/2019
2 Thông tu 18/2019/TT-BCT 30/09/2019
3 28/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017
4 07/2016/TT-BXD 10/03/2016
5 08/2016/TT-BXD 10/03/2016
6 06/2016/TT-BXD 10/03/2016
7 3098 /KL-QLCL 12/01/2016
8 1272/QLCL-DA4 12/01/2016
9 4888/QÐ-BNN-QLCL 27/11/2015
10 9579/BNN-QLCL 24/11/2015
11 413/QÐ-QLCL 23/09/2015
12 1672/BNN-XD 25/02/2015
13 1816/QLCL-VP 22/09/2014
14 1815/QLCL-DA 22/09/2014
15 402/QÐ-QLCL 19/09/2014
16 1776/QLCL-DA 17/09/2014
17 1725/QLCL-TC 11/09/2014
18 1371/QLCL-DA 25/07/2014
19 1333/QLCL-DA2 23/07/2014
20 1272 15/07/2014

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO