Quay lại
Số hiệu | 41/2020/NÐ-CP
Tên văn bản | Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
Trích yếu |
Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
Ngày ban hành | 08/04/2020
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Nghị định
Lĩnh vực | Tài chính
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 129      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 17/2020/QÐ-TTg 29/05/2020
2 63/2019/NÐ-CP 11/07/2019
3 16/2018/QÐ-TTg 23/03/2018
4 31/2017/QÐ-TTg 17/07/2017
5 40/2017/TT-BTC 28/04/2017
6 254/QÐ-TTg 22/02/2017
7 338/2016/TT-BTC 28/12/2016
8 141/2016/NÐ-CP 10/10/2016
9 14/2016/TT-BKHÐT 29/09/2016
10 58/2016/TT-BTC 29/03/2016
11 08/2016/QÐ-TTg 26/02/2016
12 35/2016/TT-BTC 26/02/2016
13 13/2016/TT-BTC 16/02/2016
14 2614/QLCL-TC 14/10/2015
15 2596/QLCL-TC 13/10/2015
16 2196/QLCL-TC 27/08/2015
17 27/08/2015
18 21/08/2015
19 505/QÐ-QLCL 09/12/2014
20 2073/QLCL-TC 21/10/2014

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO