Quay lại
Số hiệu | 29/2019/TT-BKHCN
Tên văn bản | Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Trích yếu |
Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày ban hành | 27/12/2019
Nơi ban hành | Liên bộ, Bộ, ngành khác
Loại văn bản | Thông tư, Thông tư liên tịch
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 393      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 45/2020/NÐ-CP 08/04/2020
2 37/2020/NÐ-CP 30/03/2020
3 35/2020/NÐ-CP 24/03/2020
4 33/2020/NÐ-CP 17/03/2020
5 891/QÐ-BNN-KHCN 17/03/2020
6 1788/CT-BNN-TCLN 10/03/2020
7 32/2020/NÐ-CP 05/03/2020
8 169/KH-QLCL 12/02/2020
9 4249/QÐ-BNN-TTr 06/11/2019
10 78/2019/NÐ-CP 14/10/2019
11 62/2019/TT-BTC 05/09/2019
12 7122/VPCP-PL 12/08/2019
13 5736 BNN-PC 08/08/2019
14 4725/BNN-PC 05/07/2019
15 05/2019/TT-BKHCN 26/06/2019
16 4158/BNN-KH-VP 14/06/2019
17 2039/QÐ-BNN-BVTV 04/06/2019
18 3061/BNN-PC 06/05/2019
19 1312/QÐ-BNN-QLCL 22/04/2019
20 10/CT-TTg 22/04/2019

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO