Quay lại
Số hiệu | 891/QÐ-BNN-KHCN
Tên văn bản | Quyết định số 891/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030
Trích yếu |
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030
Ngày ban hành | 17/03/2020
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
downloaddownload
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 395      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 45/2020/NÐ-CP 08/04/2020
2 03/2020/TT-BKHÐT 31/03/2020
3 37/2020/NÐ-CP 30/03/2020
4 35/2020/NÐ-CP 24/03/2020
5 33/2020/NÐ-CP 17/03/2020
6 1788/CT-BNN-TCLN 10/03/2020
7 32/2020/NÐ-CP 05/03/2020
8 169/KH-QLCL 12/02/2020
9 29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019
10 27/2019/TT-BNNPTNT 27/12/2019
11 4249/QÐ-BNN-TTr 06/11/2019
12 78/2019/NÐ-CP 14/10/2019
13 62/2019/TT-BTC 05/09/2019
14 7122/VPCP-PL 12/08/2019
15 5736 BNN-PC 08/08/2019
16 4725/BNN-PC 05/07/2019
17 05/2019/TT-BKHCN 26/06/2019
18 4158/BNN-KH-VP 14/06/2019
19 2039/QÐ-BNN-BVTV 04/06/2019
20 3061/BNN-PC 06/05/2019

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO