Quay lại
Số hiệu | 169/KH-QLCL
Tên văn bản | Kế hoạch 169/KH-QLCL ngày 12/02/2020 thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng NLTS theo phân công, phân cấp năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Trích yếu |
Kế hoạch 169/KH-QLCL ngày 12/02/2020 thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng NLTS theo phân công, phân cấp năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Ngày ban hành | 12/02/2020
Nơi ban hành | NAFIQAD
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 394      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 45/2020/NÐ-CP 08/04/2020
2 03/2020/TT-BKHÐT 31/03/2020
3 37/2020/NÐ-CP 30/03/2020
4 35/2020/NÐ-CP 24/03/2020
5 33/2020/NÐ-CP 17/03/2020
6 891/QÐ-BNN-KHCN 17/03/2020
7 1788/CT-BNN-TCLN 10/03/2020
8 32/2020/NÐ-CP 05/03/2020
9 29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019
10 4249/QÐ-BNN-TTr 06/11/2019
11 78/2019/NÐ-CP 14/10/2019
12 62/2019/TT-BTC 05/09/2019
13 7122/VPCP-PL 12/08/2019
14 5736 BNN-PC 08/08/2019
15 4725/BNN-PC 05/07/2019
16 05/2019/TT-BKHCN 26/06/2019
17 4158/BNN-KH-VP 14/06/2019
18 2039/QÐ-BNN-BVTV 04/06/2019
19 3061/BNN-PC 06/05/2019
20 1312/QÐ-BNN-QLCL 22/04/2019

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO