Quay lại
Số hiệu | 12/2019/NÐ-CP
Tên văn bản | Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Trích yếu |
Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành | 04/11/2019
Nơi ban hành | Liên bộ, Bộ, ngành khác
Loại văn bản | Thông tư, Thông tư liên tịch
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 292      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 205-QÐ/TW 23/10/2019
2 21-HD/BTCTW 18/10/2019
3 07/2019/TT-BNV 01/06/2019
4 06/2019/TT-BNV 01/06/2019
5 2005/QÐ-BNN-VP 31/05/2019
6 03/2019/TT-BNV 14/05/2019
7 161/2018/NÐ-CP 29/12/2018
8 41/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018
9 158/2018/NÐ-CP 22/11/2018
10 45/2018/QÐ-TTg 09/11/2018
11 30/CT-TTg 30/10/2018
12 28/CT-TTg 18/09/2018
13 113/2018/NÐ-CP 31/08/2018
14 08/2018/TT-BNNPTNT 06/08/2018
15 2876/QÐ-BNN-TCCB 18/07/2018
16 28/2018/QÐ-TTg 12/07/2018
17 08/NQ-CP 24/01/2018
18 101/2017/NÐ-CP 01/09/2017
19 05/2017/TT-BNV 15/08/2017
20 91/2017/NÐ-CP 31/07/2017

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO