Quay lại
Số hiệu | 21-HD/BTCTW
Tên văn bản | Hướng dẫn 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức TW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Trích yếu |
Hướng dẫn 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức TW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Ngày ban hành | 18/10/2019
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Chỉ thị
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 293      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 26/2020/NÐ-CP 28/02/2020
2 12/2019/NÐ-CP 04/11/2019
3 205-QÐ/TW 23/10/2019
4 07/2019/TT-BNV 01/06/2019
5 06/2019/TT-BNV 01/06/2019
6 2005/QÐ-BNN-VP 31/05/2019
7 03/2019/TT-BNV 14/05/2019
8 161/2018/NÐ-CP 29/12/2018
9 41/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018
10 158/2018/NÐ-CP 22/11/2018
11 45/2018/QÐ-TTg 09/11/2018
12 30/CT-TTg 30/10/2018
13 28/CT-TTg 18/09/2018
14 113/2018/NÐ-CP 31/08/2018
15 08/2018/TT-BNNPTNT 06/08/2018
16 2876/QÐ-BNN-TCCB 18/07/2018
17 28/2018/QÐ-TTg 12/07/2018
18 08/NQ-CP 24/01/2018
19 101/2017/NÐ-CP 01/09/2017
20 05/2017/TT-BNV 15/08/2017

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO