Quay lại
Số hiệu | 78/2019/NÐ-CP
Tên văn bản | Nghị định 78/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
Trích yếu |
Nghị định 78/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
Ngày ban hành | 14/10/2019
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Chỉ thị
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 385      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 169/KH-QLCL 12/02/2020
2 4249/QÐ-BNN-TTr 06/11/2019
3 62/2019/TT-BTC 05/09/2019
4 7122/VPCP-PL 12/08/2019
5 5736 BNN-PC 08/08/2019
6 4725/BNN-PC 05/07/2019
7 05/2019/TT-BKHCN 26/06/2019
8 4158/BNN-KH-VP 14/06/2019
9 2039/QÐ-BNN-BVTV 04/06/2019
10 3061/BNN-PC 06/05/2019
11 1312/QÐ-BNN-QLCL 22/04/2019
12 10/CT-TTg 22/04/2019
13 1151/QÐ-BNN-VP 05/04/2019
14 2108/BNN-QLCL 27/03/2019
15 841/QÐ-BNN-PC 13/03/2019
16 1546/BNN-QLCL 04/03/2019
17 1496/BNN-PC 01/03/2019
18 835/BNN-PC 13/02/2019
19 133/KH-QLCL 22/01/2019
20 1475/KH-BCÐTUATTP 28/12/2018

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO