Quay lại
Số hiệu | 62/2019/TT-BTC
Tên văn bản | Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Trích yếu |
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành | 05/09/2019
Nơi ban hành | Liên bộ, Bộ, ngành khác
Loại văn bản | Thông tư, Thông tư liên tịch
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 382      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7122/VPCP-PL 12/08/2019
2 5736 BNN-PC 08/08/2019
3 4725/BNN-PC 05/07/2019
4 05/2019/TT-BKHCN 26/06/2019
5 4158/BNN-KH-VP 14/06/2019
6 2039/QÐ-BNN-BVTV 04/06/2019
7 3061/BNN-PC 06/05/2019
8 1312/QÐ-BNN-QLCL 22/04/2019
9 10/CT-TTg 22/04/2019
10 1151/QÐ-BNN-VP 05/04/2019
11 2108/BNN-QLCL 27/03/2019
12 841/QÐ-BNN-PC 13/03/2019
13 1546/BNN-QLCL 04/03/2019
14 1496/BNN-PC 01/03/2019
15 835/BNN-PC 13/02/2019
16 133/KH-QLCL 22/01/2019
17 1475/KH-BCÐTUATTP 28/12/2018
18 47/2018/QÐ-TTg 26/12/2018
19 5009/QÐ-BNN-QLCL 21/12/2018
20 4354/QÐ-BNN-KHCN 05/11/2018

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO