Quay lại
Số hiệu | 7122/VPCP-PL
Tên văn bản | Công văn số 7122/VPCP-PL thực hiện Kết luận Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh cuối năm 2019 và năm 2020
Trích yếu |
7122/VPCP-PL thực hiện Kết luận Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh cuối năm 2019 và năm 2020
Ngày ban hành | 12/08/2019
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Chỉ thị
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 397      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 98/2020/NÐ-CP 26/08/2020
2 98/2020/NÐ-CP 26/08/2020
3 45/2020/NÐ-CP 08/04/2020
4 03/2020/TT-BKHÐT 31/03/2020
5 37/2020/NÐ-CP 30/03/2020
6 35/2020/NÐ-CP 24/03/2020
7 33/2020/NÐ-CP 17/03/2020
8 891/QÐ-BNN-KHCN 17/03/2020
9 1788/CT-BNN-TCLN 10/03/2020
10 32/2020/NÐ-CP 05/03/2020
11 169/KH-QLCL 12/02/2020
12 29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019
13 27/2019/TT-BNNPTNT 27/12/2019
14 4249/QÐ-BNN-TTr 06/11/2019
15 78/2019/NÐ-CP 14/10/2019
16 62/2019/TT-BTC 05/09/2019
17 5736 BNN-PC 08/08/2019
18 4725/BNN-PC 05/07/2019
19 05/2019/TT-BKHCN 26/06/2019
20 4158/BNN-KH-VP 14/06/2019

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO