Quay lại
Số hiệu | 7122/VPCP-PL
Tên văn bản | Công văn số 7122/VPCP-PL thực hiện Kết luận Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh cuối năm 2019 và năm 2020
Trích yếu |
7122/VPCP-PL thực hiện Kết luận Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh cuối năm 2019 và năm 2020
Ngày ban hành | 12/08/2019
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Chỉ thị
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 384      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4249/QÐ-BNN-TTr 06/11/2019
2 78/2019/NÐ-CP 14/10/2019
3 62/2019/TT-BTC 05/09/2019
4 5736 BNN-PC 08/08/2019
5 4725/BNN-PC 05/07/2019
6 05/2019/TT-BKHCN 26/06/2019
7 4158/BNN-KH-VP 14/06/2019
8 2039/QÐ-BNN-BVTV 04/06/2019
9 3061/BNN-PC 06/05/2019
10 1312/QÐ-BNN-QLCL 22/04/2019
11 10/CT-TTg 22/04/2019
12 1151/QÐ-BNN-VP 05/04/2019
13 2108/BNN-QLCL 27/03/2019
14 841/QÐ-BNN-PC 13/03/2019
15 1546/BNN-QLCL 04/03/2019
16 1496/BNN-PC 01/03/2019
17 835/BNN-PC 13/02/2019
18 133/KH-QLCL 22/01/2019
19 1475/KH-BCÐTUATTP 28/12/2018
20 47/2018/QÐ-TTg 26/12/2018

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO