Quay lại
Số hiệu | 63/2019/NÐ-CP
Tên văn bản | Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
Trích yếu |
Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
Ngày ban hành | 11/07/2019
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Nghị định
Lĩnh vực | Tài chính
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 127      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 16/2018/QÐ-TTg 23/03/2018
2 31/2017/QÐ-TTg 17/07/2017
3 40/2017/TT-BTC 28/04/2017
4 254/QÐ-TTg 22/02/2017
5 338/2016/TT-BTC 28/12/2016
6 141/2016/NÐ-CP 10/10/2016
7 14/2016/TT-BKHÐT 29/09/2016
8 58/2016/TT-BTC 29/03/2016
9 08/2016/QÐ-TTg 26/02/2016
10 35/2016/TT-BTC 26/02/2016
11 13/2016/TT-BTC 16/02/2016
12 2614/QLCL-TC 14/10/2015
13 2596/QLCL-TC 13/10/2015
14 2196/QLCL-TC 27/08/2015
15 27/08/2015
16 21/08/2015
17 505/QÐ-QLCL 09/12/2014
18 2073/QLCL-TC 21/10/2014
19 1959/QLCL-TC 08/10/2014
20 1896/QLCL-TC 02/10/2014

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO