Quay lại
Số hiệu | 03/2019/TT-BNV
Tên văn bản | Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Trích yếu |
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành | 14/05/2019
Nơi ban hành | Liên bộ, Bộ, ngành khác
Loại văn bản | Thông tư, Thông tư liên tịch
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 290      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 205-QÐ/TW 23/10/2019
2 07/2019/TT-BNV 01/06/2019
3 06/2019/TT-BNV 01/06/2019
4 2005/QÐ-BNN-VP 31/05/2019
5 161/2018/NÐ-CP 29/12/2018
6 41/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018
7 158/2018/NÐ-CP 22/11/2018
8 45/2018/QÐ-TTg 09/11/2018
9 30/CT-TTg 30/10/2018
10 28/CT-TTg 18/09/2018
11 113/2018/NÐ-CP 31/08/2018
12 08/2018/TT-BNNPTNT 06/08/2018
13 2876/QÐ-BNN-TCCB 18/07/2018
14 28/2018/QÐ-TTg 12/07/2018
15 08/NQ-CP 24/01/2018
16 101/2017/NÐ-CP 01/09/2017
17 05/2017/TT-BNV 15/08/2017
18 91/2017/NÐ-CP 31/07/2017
19 56/2015/NÐ-CP 27/07/2017
20 88/2017/NÐ-CP 27/07/2017

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO