Quay lại
Số hiệu | 3497/CTPH-BNN-HSVC
Tên văn bản | Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với Hội Sinh vật cảnh Việt Nam giai đoạn 2019-2025
Trích yếu |
Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với Hội Sinh vật cảnh Việt Nam giai đoạn 2019-2025
Ngày ban hành | 21/05/2019
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Chất lượng, ATVS thực phẩm nông lâm sản và muối
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 473      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 14/2018/TT-BNNPTNT 29/12/2018
2 38/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018
3 155/2018/NÐ-CP 12/11/2018
4 17/2018/TT-BNNPTNT 31/10/2018
5 11/2018/TT-BNNPTNT 01/10/2018
6 109/2018/NÐ-CP 29/09/2018
7 78/2018/NÐ-CP 16/05/2018
8 74/2018/NÐ-CP 15/05/2018
9 300/QÐ-TTg 13/03/2018
10 15/2018/NÐ-CP 02/02/2018
11 273/KH-BCÐTUVSATTP 15/03/2017
12 1980/QÐ-TTg 17/10/2016
13 7608/KH-BNN-QLCL 07/09/2016
14 66/2016/NÐ-CP 01/07/2016
15 2316/QÐ-BNN-QLCL 10/06/2016
16 759/QLCL-CL2 22/04/2016
17 742/QLCL-CL2 20/04/2016
18 2956/CT-BNN-QLCL 13/04/2016
19 565/QLCL-CL2 30/03/2016
20 568/QLCL-CL2 30/03/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO