Quay lại
Số hiệu | 10/CT-TTg
Tên văn bản | Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Trích yếu |
Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Ngày ban hành | 22/04/2019
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Chỉ thị
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 394      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 45/2020/NÐ-CP 08/04/2020
2 03/2020/TT-BKHÐT 31/03/2020
3 37/2020/NÐ-CP 30/03/2020
4 35/2020/NÐ-CP 24/03/2020
5 33/2020/NÐ-CP 17/03/2020
6 891/QÐ-BNN-KHCN 17/03/2020
7 1788/CT-BNN-TCLN 10/03/2020
8 32/2020/NÐ-CP 05/03/2020
9 169/KH-QLCL 12/02/2020
10 29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019
11 4249/QÐ-BNN-TTr 06/11/2019
12 78/2019/NÐ-CP 14/10/2019
13 62/2019/TT-BTC 05/09/2019
14 7122/VPCP-PL 12/08/2019
15 5736 BNN-PC 08/08/2019
16 4725/BNN-PC 05/07/2019
17 05/2019/TT-BKHCN 26/06/2019
18 4158/BNN-KH-VP 14/06/2019
19 2039/QÐ-BNN-BVTV 04/06/2019
20 3061/BNN-PC 06/05/2019

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO