Quay lại
Số hiệu | 1475/KH-BCÐTUATTP
Tên văn bản | Kế hoạch 1475/KH-BCĐTƯATTP triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2019
Trích yếu |
Kế hoạch 1475/KH-BCĐTƯATTP triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2019
Ngày ban hành | 28/12/2018
Nơi ban hành | Liên bộ, Bộ, ngành khác
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 375      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3061/BNN-PC 06/05/2019
2 1312/QÐ-BNN-QLCL 22/04/2019
3 10/CT-TTg 22/04/2019
4 1151/QÐ-BNN-VP 05/04/2019
5 2108/BNN-QLCL 27/03/2019
6 841/QÐ-BNN-PC 13/03/2019
7 1546/BNN-QLCL 04/03/2019
8 1496/BNN-PC 01/03/2019
9 835/BNN-PC 13/02/2019
10 133/KH-QLCL 22/01/2019
11 47/2018/QÐ-TTg 26/12/2018
12 5009/QÐ-BNN-QLCL 21/12/2018
13 4354/QÐ-BNN-KHCN 05/11/2018
14 8527/BNN-PC 01/11/2018
15 4156/QÐ-BNN-TTr 24/10/2018
16 7648/BNN-PC 01/10/2018
17 123/2018/NÐ-CP 17/09/2018
18 23/2018/TT-BYT 14/09/2018
19 115/2018/NÐ-CP 04/09/2018
20 6821/BNN-PC 31/08/2018

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO